År: 2023

Huvudområde

Ny bok ”Every Brain Needs Music, The Neuroscience of Making and Listening to Music”

I en ny bok med titeln "Every Brain Needs Music, The Neuroscience of Making and Listening to Music" utforskar professor Larry Sherman varför vi alla behöver musik för vårt mentala välbefinnande och hur det till och med kan hjälpa oss senare i livet. Sherman är professor i neurovetenskap vid Oregon …

Att bygga en bättre hjärna genom musik, dans och poesi

För att förstå svår vetenskap vänder sig Michael Kofi Esson ofta till konst. När han kämpar med att förstå immunsystemet eller en sällsynt sjukdom fungerar musik och poesi som en ankarpunkt. 'Det hjälper mig att lugna mig och aktivt välja vad jag ska fokusera på', säger Esson, en student i sitt …

Ny bok av Robert Zatorre – ”Från perception till njutning – musikens neurovetenskap och varför vi älskar den”

En ny bok av Robert Zatorre (en långvarig samarbetspartner med centret) med titeln "Från Perception till Njutning - Musikens Neurovetenskap och Varför Vi Älskar Den" har precis blivit publicerad. Boken förklarar och systematiserar ett stort antal primära forskningsresultat, införlivar dem inom en förståelse för neurala kretsar och funktion, ger en …

Julia F. Christensen: Den nära relationen mellan hur vi känner oss och hur vi rör oss

Det finns ett nära samband mellan hur vi känner oss och hur vi rör oss. Vi känner alla igen situationen: när vi är glada är våra rörelser, som hur vi går och gestikulerar, mycket annorlunda än när vi är, säg, ledsna eller arga. Men fungerar det också åt andra hållet? …

Ny studie om långsiktiga effekter av körssång på kognitiv förmåga

Medan det ökande beviset pekar på fördelarna med musikaliska aktiviteter för att främja kognitiv och känslomässig välbefinnande hos äldre vuxna, är det för närvarande lite känt om de långsiktiga effekterna av sång. Denna nya studie använder en 2-årig uppföljningsstudie för att bedöma åldersrelaterade förändringar i kognitiv funktion och emotionellt och …

En undersökning om hur kreativitet och kultur påverkar hjärnan

En undersökning om hur kreativitet och kultur påverkar hjärnan, beställd av Arts Council i Storbritannien Rapporten ger omfattande bevis för att: Att engagera sig i kreativitet och kultur är kopplat till positivt välbefinnande, känsla av samhörighet och motivation hos människor i olika åldrar och platser. Mentalt välbefinnande hos människor i högt …

I fokus denna månad: kultur och utbildning

Denna månad är forskningen kring kultur och utbildning i fokus med en samling av de senaste publikationer, nyheter och forskning inom området Läs mer om kultur och utbildningen här

Intervju med Assal Habibi om lärande och musik

Denna månad har Gunnar Bjursell intervjuat Assal Habibi av Brain & Creativity Institute, University of Southern California. Assal och Gunnar diskuterar lärande och musik samt påverkan på barnens utveckling Intervjun med engelska subtitlar