Centrum för kultur, kognition och hälsa

Forskningen om kulturella aktiviteter som musik, läsning eller dans och deras effekter på hjärna och hälsa har utvecklats dramatiskt på senare år. Få forskningsområden kunde vara lika spännande, eller lika intensiva. Att studera hur hjärnan förändras när man lyssnar på musik eller själv spelar musik hjälper oss att förstå inlärning, minne och språk, och ger viktiga ledtrådar till hjärnans funktion och utveckling.

Kulturella aktiviteter har också visat sig ha stora hälsofrämjande effekter inom en rad områden, som demenssjukdomar, smärta, ångest, stress och utbrändhet, samt som rehabilitering vid stroke eller Parkinson. Här finns stora hälsovinster att hämta.

För att samla de svenska forskningsinsatserna på detta område planerar KI och KTH ett gemensamt Centrum för kultur, kognition och hälsa. Centret ska bygga vidare på den framgångsrika grundforskning som redan bedrivs vid KI och KTH.

Målet är att bedriva forskning på världsledande nivå genom att kombinera KI:s och KTH:s resurser för neurologi, psykologi, datamodellering och beteendegenetik. Centret ska samarbeta med Stockholms Läns Landstings Kompetenscentrum för kultur och hälsa för att sprida kunskap om nya forskningsresultat och för att omsätta resultaten i praktisk verksamhet.

Projektet har redan väckt internationellt intresse. ”All the right forces are in place” kommenterar Isabelle Peretz, ledare för International Laboratory for Brain, Music and Sound Research i Montréal. ”These wellestablished teams constitute a critical mass that should bring Stockholm at the forefront of what music, and the other forms of arts, can bring to the well-being of the society in general.”