The Cultural Brain Initiative

”The Cultural Brain Initiative” är en satsning vid Karolinska Institutet för att lyfta fram och presentera  den internationella spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa till intresserade forskare, berörda beslutsfattare och professioner samt intresserad allmänhet i Sverige.

Inom ramen för satsningen genomförs en kombinerad föreläsningsserie/forskarutbildningskurs, där internationellt ledande forskare bjuds in att föreläsa och möta studenter och andra intresserade. Kommande planerade föreläsningar i serien kan ni hitta på Cultural Brain-lectures. Vidare drivs webbtjänsten ”Den kulturella hjärnan”, som lyfter fram och presenterar aktuell forskning i fältet.

Satsningen är baserad vid Karolinska Institutet, och drivs med stöd från Stockholms regionen.

Centrum direktör: Professor Gunnar Bjursell

Gunnar Bjursell är professor emeritus, och har tidigare forskat kring geners betydelse för folksjukdomar, såsom cancer och åderförkalkning. Under de senaste femton åren har han engagerat sig i det framväxande forskningsfältet kring kultur, hjärna och hälsa. Han har tidigare initierat, och varit ledare för satsningen ”Kultur och hälsa” vid Göteborgs Universitet. Sedan år 2021 är han direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet.

Telefon: 0706-993745
E-post: gunnar.k.bjursell@ki.se

 

Projektansvarig: Professor Ingemar Ernberg

Ingemar Ernberg är professor i tumörbiologi vid Karolinska Institutet, studerar virus roll i cancerutveckling, är mycket engagerad kring popularisering av modern biovetenskap och har skrivit flera poplärvetenskapliga böcker. Han är ordförande för Karolinska Institutets kulturgrupp ”KI Culture”. Läs mer om Ingemar.
Telefon: 08-524 862 62
E-post: Ingemar.Ernberg@ki.se

 

Forskare: Professor Fredrik Ullén

Fredrik Ullén är directör av Max Planck Institute for Empirical Aesthetics i Frankfurt samt professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning handlar om kunskap och kreativitet, alltså de mekanismer i hjärnan som gör det möjligt att exempelvis spela musik på en mycket hög nivå. Fredrik Ullén leder ett stort forskningsprogram, Humans Making Music, med forskare inom Sverige och utomlands. Fredrik Ullén är också känd som konsertpianist med konserter i Europa, Kanada och USA.

 

Webmaster: John Sennett

John Sennett har varit webbansvarig på centrumet sedan 2019, med flera års erfarenhet av WordPress och Drupal system vid Karolinska Institutet samt administrationen i Linux och MySQL. Han har studerat vid Stockholms Universitet och har en Filosofie masterexamen i musikvetenskap.

Email: john.sennett@ki.se