Forskare

Här listar vi några av de viktigaste centra världen över för forskning om sambanden mellan kultur, hjärna, hälsa och lärande:

  Fredrik Ullén

Fredrik Ullén är directör av Max Planck Institute for Empirical Aesthetics i Frankfurt samt professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning handlar om kunskap och kreativitet, alltså de mekanismer i hjärnan som gör det möjligt att exempelvis spela musik på en mycket hög nivå. Fredrik Ullén leder ett stort forskningsprogram, Humans Making Music, med forskare inom Sverige och utomlands. Fredrik Ullén är också känd som konsertpianist med konserter i Europa, Kanada och USA.

Harvard: The Institute for Music and Brain Science

The Institute for Music and Brain Science. I anslutning till Harvard Medical School (Massachusets) har det startats ett institut helt ägnat åt musik och hjärna. Dr. Christina Hinton är grundare till CEO of Research Schools International och affilierad vid the Harvard Human Flourishing Program. Vid Harvard finns också Mind, Brain and Education programe, med Kurt Fischer som direktör.

Baltimore: Neuro Education Initiative
Michigan State University

Vid Johns Hopkins-universitetet finns Neuro Education Initiative för att skapa dialog mellan pedagoger och hjärnforskare. En av grundarna är initiativets nuvarande direktör, Mariale Hardiman (bild). Vid samma universitet finns Charles Limb, som bland annat undersökt var i hjärnan den musikaliska kreativiteten sitter. Vid Michigan State University finns Zach Hambrick som forskar kring individens färdigheter och talanger.

 

Illinois: Northwestern University

Nina Kraus leder The Auditory neuroscience laboratory vid Northwestern University i Evanston, Illinois. Hon forskar främst kring hörselinlärning hos individer.

 

Montreal: BRAMS

BRAMS är ett forskningscentrum för hjärna, musik och ljud (Brain, Music and Sound) i Montreal, Canada. Där finns bland andra Robert Zatorre (vid McGill-universitetet) som visat att visat att olika hjärnregioner är aktiva vid förväntan respektive upplevelsen av ett musikstyckes klimax, och Isabelle Peretz (bild), med laboratorium vid Montreal-universitetet, som bland annat visat att musik kan ha kraftig smärtlindrande effekt.

 

Ontario: McMaster Universitet

Auditory Development Lab. I anslutning till McMaster Universitet är Laurel J Trainor direktör över labbet samt centrumet för musik och hjärnan (MIMM) där både dans och musikens påverkan på hälsa studeras.

Kalifornia: Creativity Institute

Vid University of Southern California finns Brain and Creativity Institute. Där finns bland andra Antonio Damasio och Hanna Damasio (bild), som sysselsatt sig mycket med hur hjärnan arbetar vid känslor och beslutsfattande. Assal Habibi vid institutet forskar kring förståelse av barnens utveckling. Mary Helen Immordino-Yang vid USC Rossier forskar kring emotion och självmedvetenhet samt kultur – och påverkan av dessa för utveckling i skolorna.

Charles Limb

Charles Limb finns vid University of California (UCSF) och är både kirurg och musiker. Hans forskning centrerar kring hur musiken upplevs efter s.ka cochlear implants för hörselskadade individer.

 

Nashville: Vanderbilt University

Reyna Gordon är direktör vid Vanderbilt Music Cognition Lab vid Vanderbilt University och är i styrelsemedlem för Board of the Society for Music Perception and Cognition. Hennes forskning handlar om rytmens påverkan på språkutveckling, beteendestörningar, kognition m.fl.

 

Denmark

Peter Vuust leder Center for music in the brain vid Universitetet i Aarhus, det första forskningscentret av sitt slag i Europa.

 

Kira Vibe Jespersen

Kira Vibe Jespersen är forskare vid Danish National Research Foundation’s Center of Excellence for Music in the Brain. Hennes forskning centrera kring påverkan av musik på sömn

Finland

Teppo Särkämö är associate professor vid University of Helsinki och forskar kring påverkan av musik och tal på den åldrande hjärnan samt vår kognitiva förmågan m.fl

 

Tyskland

Fredrik Ullén är directör av Max Planck Institute for Empirical Aesthetics i Frankfurt samt professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Fredrik Ullén leder ett stort forskningsprogram, Humans Making Music, med forskare inom Sverige och utomlands. Också vid Max Planck Institute for Empirical Aesthetics finns Daniela Sammler som forskar kring hjärnan och musik. Förra detta direktör av Max Planck Institute Winfried Menninghaus forskar kring filosofiska estetiken. I Berlin studerar Stefan Koelch (bilden) och hans medarbetare den musikaliska hjärnan. Vid Max Planck-institutet i Leipzig finns bland andra Tom Fritz, som undersöker hur vi uppfattar musik, och Angela Friederichi, som forskar om språket och hjärnan. Vid IMM (institut för musik, drama och media) i Hannover finns direktör Eckart Altenmüller.

 

Storbritannien

I London samarbetar psykologer och neurovetare i Musik, Mind and brain för att undersöka hur hjärnan och nervsystemet arbetar då vi utövar och njuter av musik. Vid Cambridge University finns Centre for Neuroscience in Education, där Usha Goswami är direktör. Vid University College i London (UCL) arbetar Semir Zeki  med neuroestetik och neurobiologi. Charles Spence är direktör av Crossmodal Research Laboratory vid Oxford University och forskar kring hur hjärnan bearbetar information från de olika sinnena i kroppen (t.e.x lukt och hörsel).

 

Judith Okely – Edinburgh Napier University

I Edinburgh är Judith Okely drivande i gruppen Music in Human and Social Development Research Group med forskning kring musik och kognition

Emily Cross – Glasgow University

I Glasgow är Professor Emily Cross direktör över Social Brain in Action Laboratory och PI i projektet Social Robots som bl.a studerar hjärnans uppfattning av musik och dans.

Yulia Kovas – Goldsmiths London University

I London är Professor Yulia Kovas direktör för InLab och meddirektör för the International Centre for Research in Human Development. Hennes forskning centrerar kring barnens utveckling och inlärning av bl.a matematik.

Guido Orgs – Goldsmiths London University

Guido Orgs är meddirektör av Science of the Performing Arts (SPA) Lab vid Goldsmiths. Hans forskning centrerar kring rörelse och kognitiv neurovetenskap m.fl

Karen Mak – University College London

Vid University College i London Karen Mak forskar kring konstens påverkan på vår hälsa med speciellt intresse i de långvariga effekter.

Sverige

I Umeå studerar Lars Nyberg hur vi drar oss saker till minnes, och hur olika aktiviteter påverkar tankeförmågan medan vi blir äldre. Vid KI i Stockholm finns Torkel Klingberg, som studerar hur nervsystemet fungerar vid lärande. Miriam Mosing (bilden) vid Karolinska Institutet och  Max Planck Institute for Empirical Aesthetics i tyskland forksar kring påverkan av flow på hälsan.

 

      NIH Sound Health-initiativet

Amerikanska NIH har nyligen delat ut 20 miljoner dollar till Sound Health-initiativet för att utforska musikens potential i behandlingen av ett brett spektrum av neurologiska och psykiatriska tillstånd. Vilka projekt har då fått pengarna? Vi ger en kort sammanfattning av projekten. Mer detaljerad information finns på NIHs hemsida..

Visa alla projekt inom NIH initiativet

 

Andra intressanta forskare och grupper:

Madeleine Hackney (bilden) vid Atlanta Vision Loss Center undersöker de läkande effekterna av dans och rörelse till musik.

Rumyana Kristeva vid universitetet i Freiburg leder en grupp som forskar kring Parkinsons sjukdom, och bland annat undersöker dans som en behandlingsform.

Hubert Dinse i Bochum är bland mycket annat intresserad av hur dans påverkar de kognitiva förmågorna hos äldre.

Joan Y Chiao, Northwestern University, Chicago, studerar psykologiska och neurologiska processer bakom känslor och daglig interaktion med andra människor.

 

Runt om i världen görs fantastiska pedagogiska presentationer av modern forskning om olika samband mellan kultur, hjärna och hälsa/lärande. Några som vi verkligen tycker om är:

How The Brain Is Affected By Art

Vid American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM), finns gruppen Arts & Neuroscience Networking Group (ANNG) som arbetar med konst och neurovetenskap som verktyg vid rehabilitering

Läs mer om gruppen på ACRM hemsidan

 

Neuroscience & the Classroom: Making Connections

Ett utbildningspaket för lärare, skoladministratörer, politiker osv., om över 40 pedagogiska videofilmer, som täcker allt från de moderna teknikerna för att avbilda den arbetande hjärnan i realtid över diskussioner om ”känslor i matematik” och ”music and emotions”  till  en rad fallstudier.
De mer än 40 videofilmerna
Webbstudiematerial

Your Brain on Books: 10 Things That Happen to Our Minds When We Read

Vad händer till oss när vi läser? Vilka processer sätts igång i vår hjärna och hur tolkar vi text och bilder?
Your brain on books