Anna Duberg

Anna Duberg är affilierad forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet och arbetar som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. Kombinerar nu forskningshandledning med att arbeta med innovationsfrågor inom Region Örebro län, ffa genom delaktighet i programledningen i Social Impact Lab, Örebro Universitet Enterprise AB.

 

Några av de aktuella forskningsstudierna (interventionsstudier)

  1. Dansprojektet – Denna studie fokuserar på dans för tonårsflickor med stressrelaterade problem och genomförs som en Randomiserad Kontrollerad Prövning (RCT).
  2. Just in TIME-studie – Denna studie innebär dans- och yogainterventioner för flickor i åldern 9-13 år med funktionell buksmärta och Irritable Bowel Syndrome (IBS). Den genomförs också som en RCT.
  3. SWAN-studien – SWAN-studien utforskar Strukturerad Vattendans som en intervention för vuxna med djupgående intellektuell funktionsnedsättning och flerfunktionshinder. Studien använder sig av en Slumpmässig Korsningsdesign.
  4. DigiYoga CaRe – Denna forskning involverar en Digital Yogaintervention för cancerrehabilitering, särskilt för bröstcancerpatienter. Studien syftar till att mäta dess effekt på trötthet, systemisk inflammation och aktivitetsnivåer. Den genomförs som en RCT.
  5. InMotion – InMotion är en studie som undersöker användningen av kreativ fysisk träning som en del av behandlingen för vuxna med schizofreni. Denna studie använder också en Randomiserad Kontrollerad Prövning (RCT).
  6. ReActivate – ReActivate är en interventionsstudie som fokuserar på gradvis fysisk aktivitet för ungdomar i åldern 12-16 år med smärta och psykisk ohälsa. Studien använder en design med enskilda fall (SCED).

Dessa studier representerar ett varierande utbud av interventioner som syftar till att hantera olika hälsofrågor och tillstånd genom dans, yoga och fysisk aktivitet.