Tillämpningar

De senaste tio åren har intresset ökat för att använda musik i behandling och rehabilitering av olika neurologiska sjukdomar. Nya metoder har utvecklats för förbättra motoriska, kognitiva, språkliga och sociala färdigheter hos människor med olika sjukdomar. Under samma tid har kunskapen om hur musik bearbetas i hjärnan gjort stora framsteg. Dessa båda utvecklingsmönster börjar nu överlappa varandra och förståelsen för hur musik kan användas mer specifikt i rehabilitering och behandling.

På många håll arbetar man nu konkret för att tillämpa de nya kunskaperna:

Stanford Dans: vid Stanford Universitet är en studie om dansens påverkan på hälsa hos äldre deltagare. Senaste forskning handlar om att minska stress med dans som verktyg

Music and Memory i USA hjälper vårdgivare och anhöriga att skapa personaliserade spellistor på i-pods för deras patienter/dementa släktingar, med sådan musik de uppskattade innan de blev dementa.

MeetMe, ett projekt vid Museum of Modern Art (MoMA) i New York för att visa konst för demenssjuka.

The program in Narrative Medicine vid Columbia University, New York, använder berättelsens struktur och kunskap om hjärnans sätt att uppfatta berättelser för att hjälpa läkare utveckla sin förmåga att hanetra olika kliniska situationer.

Artikeln  Music, Brain, and Rehabilitation (Frontiers in human neuroscience, mars 2016) ger en överblick av resultat som presenterats i 27 vetenskapliga artiklar inom sex olika områden.

Konkreta exempel

Exempel där kultur används i förebyggande arbete, vård och rehabilitering.

Konst och hälsa

Känslor och lärande

Musikens påverkan på matupplevelse och smak

Musik och hälsa med film som medel

Dansterapi mot Parkinsons

 

Musikterapi som hjälpmedel för patienter med Alzheimer’s och dementia

Svar till frågor om musikterapi

Tango för Parkinsonpatienter – med Madeleine Hackney

Marta González, f.d. Prima Ballerina

Konst för demenssjuka vid MoMa – Meet Me

Möt Henry – och se hur musik gör honom kontaktbar