Dansforskningen

Här är några av de forskare som för närvarande är involverade inom området dans och hälsa:

 

Madeleine E. Hackney

Dr. Madeleine E. Hackney är mest känd för sin forskning om ett program med anpassad argentinsk tango, som hon designade och förbättrade för att rikta sig mot rörelse- och kognitiva funktionsnedsättningar hos äldre vuxna med och utan Parkinsons sjukdom (PD). Hon har följt sina forskningsmål genom två VA Career Development Awards (CDA). Dr. Madeleine E. Hackney är en forskningsscientist vid Center for Visual and Neurocognitive Rehabilitation vid Atlanta VA.

Läs mer om Madeleine E. Hackney

 

Hanna Pohjola

Adjunktprofessor (Titel som docent inom tvärvetenskaplig forskning om hälsa och välbefinnande), Doktor i Konstvetenskap med inriktning på Dans, Magister i Konstvetenskap (Danspedagogik), Magister i Hälsovetenskap (Träningsmedicin) och Sjukgymnast Hanna Pohjola arbetar med ett fyraårigt stipendium från Kone Foundation och som Universitetsforskare inom samhällsvetenskap samt som Universitetslärare vid Institutionen för Tandvård vid Östra Finlands universitet.

Läs mer om Hanna Pohjola