Den musicerande människan – kultur och arv i samspel

Här är den officiella webbplatsen för forskningsprogrammet ”Den musicerande människan – kultur och arv i samspel”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare är professor Fredrik Ullén (Karolinska Institutet) och övriga ansvariga forskare är professor Guy Madison (Umeå universitet), professor Nancy Pedersen (Karolinska Institutet) samt professor Töres Theorell (Karolinska Institutet).

Programmets syfte är att studera samspelet mellan arv och miljö för sambanden mellan musikaliskt engagemang och fysisk och psykologisk hälsa. Med musikaliskt engagemang omfattas här allt som har med musik att göra, till exempel att lyssna på musik, delta i musikundervisning, besöka konserter och själv musicera på alla nivåer från amatör till professionell. Några av programmets centrala frågor rör hur personlighet, kognitiva förmågor och miljöfaktorer verkar bidra till musikaliskt engagemang och musikalisk expertis; hur genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till tidigare kända samband mellan musikaliskt engagemang och hälsa samt; hur genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till samband mellan olika förmågor som problemlösning, reaktionstid, timing-precision, melodi-, rytm- och tonhöjdsuppfattning och absolut gehör.

Ämnesområden: Kognitionsforskning, Neurobiologi, Genetik, Neurovetenskap, Samhällsmedicin, Yrkesmedicin, Psykiatri

 

Vetenskaplig beskrivning

våra forskare

Vetenskapliga publikationer

Populärvetenskapliga publikationer