Populärvetenskapliga publikationer

Populärvetenskapliga artiklar från forskningsprogrammet ”Den musicerande människan”

Ullén F (2013). Ullén F (in press) Blir vi smartare av musik? – en kritisk analys av forskningsläget. I Kultur som insats för hållbar folkhälsa (ed Bojner E, Hogstedt C, Wistén P, och Theorell, T). Tolvnitton Förlag, Stockholm.

Theorell T och Ullén F (in press) Kultur och folkhälsa – vilka samband ser vi?. I Kultur som insats för hållbar folkhälsa (ed Bojner E, Hogstedt C, Wistén P, och Theorell, T). Tolvnitton Förlag, Stockholm.

Theorell T (in press) Psykofysiologiska samband mellan kulturella aktiviteter och folkhälsa (ed Bojner E, Hogstedt C, Wistén P, och Theorell, T). Tolvnitton Förlag, Stockholm.

Inspiration, skapande och psykisk sjukdom. I Kroppen i humanioraperspektiv (ed Palm, A. och Stenström, J.). Makadam Förlag, pp. 23-36.

Ullén F (2012). Kreativitet och psykisk sjukdom. I Nya tankar om kreativitet och flow (ed Klein G). Brombergs Förlag, pp. 121-132.

Ullén F (2012). Tidig musikträning och hjärnans utveckling hos barn. I Körsång påverkar, forskare berättar (ed Ekman-Frisk, L. och Fagius, G.). Wessmans Musikförlag, Visby, pp. 39-48.

Theorell T (2012). Medicinska samband mellan körsång och hälsa. I Körsång påverkar, forskare berättar (ed Ekman-Frisk, L. och Fagius, G.). Wessmans Musikförlag, Visby.