Kultur i stroke-rehab

brain-wiki-900-PSM_V46_D167_Outer_surface_of_the_human_brain

Allt fler vetenskapliga undersökningar visar att kultur kan hjälpa oskadade delar av hjärnan att ta över nya funktioner efter en stroke: En rad djurförsök visar att e simulerande miljö med många utmaningar gör det lättare för råttor att återhämta sig efter strokeliknande skador. Finska forskare har visat att självvald musik eller talbok förbättrar återhämtningen efter en stroke hos människor. Resultaten ansågs så viktiga att de uppmärksammades av den prestigefyllda tidskriften The Lancet, som tryckte på betydelsen av att resultaten kom till användning i klinik. Även litteratur och dans har sedan visat sig ha positiva effekter.

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Music in stroke rehabilitation, Editorial, The Lancet 371:698 (2008)

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]