Våra föreläsningar

Kulturella hjärnan-initiativet bjuder regelbundet in ledande forskare i skärningspunkten mellan kultur, hjärna, hälsa och lärande att föreläsa för ett tvärvetenskapligt auditorium av forskare och studenter ffrån olika fakulteter och därtill yrkesutövare och andra intressenter.

Åsa Nilsonne: Help, a human brain on the cultural scene 2015-11-12

 

Eckart Altenmüller: Apollo’s gift and curse:  Music as a model for neuroplasticity, 2015-09-21

 

Isabelle Peretz: The Nature of Music: Evidence from Congenital Amusia 12015-05-12

 

 Margarete Livingstone: What art can tell us about the brain, 2015-04-09

 

Hugo Lagercrantz: The Connected Brain of the Child, 2015-03-03

 

Eric Kandel: The Age of Insight – Unconcious in Art, Mind and Brain,  2014-12-08

 

Andrew N. Meltzoff: Neural mirroring mechanism, imitation and social cognition in infants and young children 2014-09-24

 

Robert Zatorre: From Perception to Pleasure – Music and its neural substrates,  2014-04-03

 

Eric Kandel: Functional Prions and The Persistence of Memory Storage,  2014-03-20

 

Madeleine Hackney: Dance and the Brain – Therapy for PD and Aging-related impairments,  2014-01-30

 

Torkel Klingberg: Development and Plasticity of Working Memory,  2013-11-19

 

Teppo Särkämö: Music for the Brain – use of Music in Neurorehabilitation,  2013-10-23

 

Gunnar Bjursell: The Cultural Brain,  2013-09-30