Forskningsöversikt

Vi följer den vetenskapliga litteraturen, och plockar fram särskilt intressanta artiklar, ofta från de främsta tidskrifterna. Gör ”mouse over” för att få en kort beskrivning på svenska. Klicka på länken för att nå abstract och länk till tidskriften.

Att uppleva musik

rock300 xchng free 367287_4322 Piotr Kolucki2 En revolution sker i forskningen om hur hjärnan uppfattar och reagerar på musik. Bland mycket annat har man funnit att människor från olika kulturer uppfattar samma grundläggande känslor i musik, att redan det nyfödda barnet har speciella regioner i hjärnan som aktiveras av musik, och att olika regioner är aktiva när man bygger upp en förväntan respektive upplever känslomässig klimax vid musiklyssnande. Man har även använt improviserande musiker för att identifiera regioner i hjärnan som är inblandade i kreativitet: [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Musik, dans och berikad miljö i rehabilitering efter stroke

gramofon400 xchng 655660_82559040 yirsh Allt fler vetenskapliga undersökningar visar att kultur kan hjälpa oskadade delar av hjärnan att ta över nya funktioner efter en stroke: En rad djurförsök visar att e simulerande miljö med många utmaningar gör det lättare för råttor att återhämta sig efter strokeliknande skador. Finska forskare har visat att självvald musik eller talbok förbättrar rehabiliteringen för patienter även av vår art. Resultaten ansågs så viktiga att de uppmärksammades av den prestigefyllda tidskriften The Lancet, som tryckte på betydelsen av att resultaten kom till användning i klinik. Även dans har visat sig ha positiva effekter. [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] Music in stroke rehabilitation, Editorial, The Lancet 371:698 (2008) [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Dans i behandling av Parkinsons sjukdom

foomr seniordans180En rad välkontrollerade studier från olika forskargrupper har visat att regelbunden träning i dans eller dansliknande rörelser för patienter med Parkinsons sjukdom hejdar utvecklingen av många sjukdomssymptom, och kan få somliga att gå tillbaka. [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Dans för att hålla hjärnan och kroppen i form

dancing_533 Dans kan också vara ett sätt att förebygga och lindra många problem för friska äldre. Äldre som ägnat sig åt amatördans presterar i genomsnitt betydligt bättre på olika kognitiva tester än dem som inte dansat, och några månaders danslektioner för äldre förbättrade deras neurologiska funktioner avsevärt. [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Musicerandets effekter på hjärna och lärande

guitarr400 xchng 1046850_94293223 LilGoldWmn Inte bara muskler, utan också hjärnan kan ”tränas”. Tydligast är detta studerat för musik, eftersom det är lätt att jämföra professionella musiker, amatörmusiker och dem som inte ägnar sig åt musik, och man vet då ungefär hur mycket tid musikerna ägnat åt träning. Jämför man sedan dessa grupper ser man en rad tydliga skillnader i hjärnan, som med stor sannolikhet ligger bakom det faktum att musikträning gör det lättare att lära sig både språk och andra ämnen. [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Den lärande hjärnan

Alba_lecturing på balsells.eng.uci.edu fotograf okänd De växande kunskaperna om hur hjärnan fungerar gör att vi lär oss allt mer om vad inlärning är, hur den går till och kan underlättas respektive försvåras. Rätt använda kan sådana kunskaper ha stor betydelse för utbildningssystemen. [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Kultur i behandling av psykisk ohälsa

NarcissusvanGogh3 Den psykiska ohälsan växer, och kostar samhället enorma summor varje år (se The trillion dollar brain drain, news, Nature 478:15, 2011.) Det är uppenbart att vi behöver djupare kunskaper och bättre förståelse för hjärnan fungerar, för att förstå hur vi ska tacka denna utmaning. Ett angreppssätt som gett goda resultat för både depressioner, störningar i autism-spektrat och för allvarliga psykoser är musikterapi. [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Dansens neurobiologi

dans-xchng-Petr-Kurecka-free-734605_13472007Vad händer då i hjärnan när man dansar? Amerikanska forskare har kartlagt hur olika regioner i hjärnan varit inblandade i olika aspekter av dansande, resultat som ansetts så intressanta att forskarna fick presentera dem i den populärvetenskapliga tidskriften Scientific American

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Demens

Nya metoder för att studera hjärnan kan hjälpa forskare att både förstå vad som händer vid demens, och hur man ska kunna förebygga och bota. [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Diverse

Tillit: [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] Arkitektur: [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] Litteratur: [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] Kreativitet: [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink] Musik som dämpar smärta [reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]