Nyheter

Kreativitet och ärftlighet – en podcast från The Economist

Publicerat Blänkare

I en podcast i två delar har The Economist tittat närmare på den mänskliga kreativiteten. Bland de forskare de har talat med finns Karolinska Institutets Miriam Mosing, som berättar om sina tvillingstudier i del två. Mosing är forskarassistent vid Institutionen för neurovetenskap. Tvillingstudierna visar att kreativitet har en ärftlig komponent. Visst kan vem som helst bli bättre på vad som… Läs vidare

Ny studie: dans förstärker musikens hälsoeffekter

Publicerat Blänkare

Musik är intimt kopplat till rörelse, känslor och välbefinnande, skriver Nicolò Bernardi,, Antoine Bellemare-Pepin och Isabelle Peretz i en ny studie om dansens påverkan på känslolivet. De är alla tre verksamma vid International Laboratory for Brain, Music and Sound Research (BRAMS) i Montreal. Peretz är professor i psykologi vid universitetet i Montreal och deltog i vårt symposium Brain and Culture I,… Läs vidare

Intervju med Mihály Csíkszentmihályi

Publicerat Blänkare

Den ungerske psykologen Mihály Csíkszentmihályi har blivit känd för begreppet flow – den lustfyllda koncentration som man uppnår om man arbetar med något man verkligen är intresserad av. Oavsett vad vi arbetar med trivs människor bäst i kreativa och krävande situationer, menar han, förutsatt att kraven ligger på en rimlig nivå. Är kraven för höga i förhållande till vår förmåga… Läs vidare

McMaster University kombinerar dans och hjärnforskning

Publicerat Blänkare

De senaste tio åren har neurobiologisk forskning om musikens effekter på hjärnan gått från att vara ett udda specialområde till ett aktivt, spännande forskningsfält. På McMaster University i Hamilton, Kanada, tror man att neurobiologisk forskning kring dans kan genomgå samma utveckling. Universitetets LiveLab vill bli en internationellt ledande institution på detta område. Läs pressmeddelandet Is dance ”the next wave” in… Läs vidare

Sorgsen musik fördjupar människors självreflektion

Publicerat Blandat

Linna Taruffi, Stefan Koelsch med flera har tittat närmare på vad glad och sorgsen musik gör med hjärnan. De fann att sorgsen musik inte bara gjorde försökspersonerna nedstämda, den fördjupade också deras självreflektion. De skriver: Although over the last decade neuroscience has provided numerous insights into how sad and happy music modulate activity in brain structures involved in emotion, the… Läs vidare

Amusi avslöjar hur hjärnan uppfattar musik

Publicerat Blandat

När man vill förstå hjärnans funktion och uppbyggnad får man ofta värdefulla insikter genom att studera personer som saknar en viss förmåga.  Forskare som vill undersöka hur musik påverkar och utvecklar hjärnan intresserar sig för amusi – oförmågan att känna igen tonhöjder eller rytmer. En person som har amusi hör inte att han eller hon sjunger falskt, och kan ha… Läs vidare

Antonio Damasio: musikundervisning utvecklar hjärnans struktur

Publicerat Blandat

Det brukar sägas att taxichaufförer som har lärt sig hitta i Londons komplicerade gatunät har en större hippocampus – den del av hjärnan som sysslar med navigation – än andra. Men hur är det med musik? Sedan tidigare är det känt att det finns strukturella skillnader mellan musikers och icke-musikers hjärnor. Fram tills nu har man inte vetat om skillnaderna… Läs vidare

Renée Fleming på Vanderbilt University

Publicerat Blänkare

Sopranen Renée Fleming fortsätter att sprida kunskap om den senaste forskningen om musikens effekter på hjärnan. Hon har blivit intresserad av forskningsfältet kring musik och neurobiologi och samarbetar sedan tidigare med USA:s National Institutes of Health i projektet Sound health. Den 29 november leder hon programmet Music and the mind på Vanderbilt University i Nashville, tillsammans med två forskare från… Läs vidare

Renée Fleming och Francis Collins: sopranen och forskaren

Publicerat Blänkare

Vi har tidigare uppmärksammat sopranen Renée Flemings intresse för neurologisk forskning om hur musik påverkar hjärnan. Här berättar hon för NPR (National Public Radio) om sitt samarbete med Francis Collins, ledare för National Institutes of Health. Tillsammans driver de projektet Sound Health, där forskare möter musiker i hopp om att bättre förstå musikens hälsofrämjande effekter.    

Hur musikalisk skicklighet förändrar hjärnan

Publicerat Blänkare

Professionella musiker är mycket skickliga när det gäller att uppfatta små skillnader i tonhöjd. Vad sker i deras hjärnor när de tränar upp denna förmåga? Ett forskarlag bestående av Federica Bianchi, Robert Zatorre med flera har använt sig av MRI-scanning för att studera detta närmare. De beskriver sina resultat i artikeln ”Subcortical and cortical correlates of pitch discrimination: Evidence for… Läs vidare

Kultur – bra för både läkare och patient

Publicerat Blänkare

Musikterapi och andra former av kultur är inte bara bra för patienterna – det är också bra för läkarstudenterna, skriver Waqas Ullah Khan i JAMA Neurology (september 2017). Därför introduceras nu musikterapi i kursplanen vid flera ledande medicinska utbildningar. Research shows that arts-based medical therapies can have a significant influence on improving the health care outcomes and experience of patients,… Läs vidare

Musik som komplement till smärtstillande medicin

Publicerat Blänkare

Den ökande användningen av smärtstillande mediciner – de beskriver det som en ”epidemi” – gör det nödvändigt att hitta alternativa eller kompletterande behandlingar, skriver Peter Chai med flera i en artikel i Journal of Medical Toxicology (23 juni 2017). Här har musikterapi en viktig uppgift att fylla. Artikeln ”Music as an Adjunct to Opioid-Based Analgesia” kan läsas här (länken går… Läs vidare

Saxofonisten och hjärntumören

Publicerat Blänkare

Den amerikanske saxofonisten Don Fabbio diagonstiserades med en hjärntumör – olyckligt nog placerad i den del av hjärnan som är aktiv när människor lyssnar till eller spelar musik. Under sex månader kartlade läkarna exakt vad som hände i Fabbios hjärna när han spelade sitt instrument. Tack vare undersökningen lyckades de befria honom från tumören utan att skada hans musikaliska förmåga…. Läs vidare