Forskare

Här listar vi några av de viktigaste centra världen över för forskning om sambanden mellan kultur, hjärna, hälsa och lärande:

  Fredrik Ullén

Fredrik Ullén is Professor of Cognitive Neuroscience at the Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, since 2010. His research focuses on the neuropsychology of expertise and creativity, i.e. the various brain mechanisms that allow us to perform at a very high   level within a specific field, using music as a model domain. Methodologically his team combines neuroimaging with experimental psychology and behavior genetic analyses. He is currently heading a larger research programme, Humans Making Music, that involves collaborations with the Swedish Twin Registry and other research groups both within and outside Sweden.

In addition to his career as a scientist, Professor Ullén is active as a professional pianist. He has performed as a soloist in leading festivals and concert venues in most European countries, Canada, and the US. He is represented on more than 20 CD records, many of which have received outstanding critics and awards from the international press. Professor Ullén is a lifetime fellow of the Swedish Royal Academy of Music since 2007.

Harvard: The Institute for Music and Brain Science

The Institute for Music and Brain Science. I anslutning till Harvard Medical School (Massachusets) har det startats ett institut helt ägnat åt musik och hjärna, med bl a nobelpristagaren David Huber och Beatles producent Georg Martin i advisory board. Vid Harvard finns också Mind, Brain and Education programe, med Kurt Fischer som direktör.

Baltimore: Neuro Education Initiative

Vid Johns Hopkins-universitetet finns Neuro Education Initiative för att skapa dialog mellan pedagoger och hjärnforskare. En av grundarna är initiativets nuvarande direktör, Mariale Hardiman (bild). Vid samma universitet finns Charles Limb, som bland annat undersökt var i hjärnan den musikaliska kreativiteten sitter.

 

Montreal: BRAMS

BRAMS är ett forskningscentrum för hjärna, musik och ljud (Brain, Music and Sound) i Montreal, Canada. Där finns bland andra Robert Zatorre (vid McGill-universitetet) som visat att visat att olika hjärnregioner är aktiva vid förväntan respektive upplevelsen av ett musikstyckes klimax, och Isabelle Peretz (bild), med laboratorium vid Montreal-universitetet, som bland annat visat att musik kan ha kraftig smärtlindrande effekt.

 

Creativity Institute

Vid University of Southern Califonia finns Brain and Creativity Institute. Där finns bland andra Antonio Damasio och Hanna Damasio (bild), som sysselsatt sig mycket med hur hjärnan arbetar vid känslor och beslutsfattande.

Tyskland

I Berlin studerar Stefan Koelch och hans medarbetare den musikaliska hjärnan. Vid Max Planck-institutet i Leipzig finns bland andra Tom Fritz, som undersöker hur vi uppfattar musik, och Angela Friederichi, som forskar om språket och hjärnan.

 

Storbritannien

I London samarbetar psykologer och neurovetare i Musik, Mind and brain för att undersöka hur hjärnan och nervsystemet arbetar då vi utövar och njuter av musik. Vid Cambridge University finns Centre for Neuroscience in Education, där Usha Goswami är direktör.

Sverige

Vid KI i Stockholm finns Fredrik Ullén (bilden), som studerar hur hjärnan påverkas av musicerande, och Torkel Klingberg, som studerar hur nervsystemet fungerar vid lärande. I Umeå studerar Lars Nyberg hur vi drar oss saker till minnes, och hur olika aktiviteter påverkar tankeförmågan medan vi blir äldre.

 

Andra intressanta forskare och grupper:

Madeleine Hackney (bilden) vid Atlanta Vision Loss Center undersöker de läkande effekterna av dans och rörelse till musik.

Rumyana Kristeva vid universitetet i Freiburg leder en grupp som forskar kring Parkinsons sjukdom, och bland annat undersöker dans som en behandlingsform.

Hubert Dinse i Bochum är bland mycket annat intresserad av hur dans påverkar de kognitiva förmågorna hos äldre.

Joan Y Chiao, Northwestern University, Chicago, studerar psykologiska och neurologiska processer bakom känslor och daglig interaktion med andra människor.

Peter Vuust leder Center for music in the brain vid Universitetet i Aarhus, det första forskningscentret av sitt slag i Europa.

Nina Kraus leder The Auditory neuroscience laboratory vid Northwestern University i Evanston, Illinois.

 

Runt om i världen görs fantastiska pedagogiska presentationer av modern forskning om olika samband mellan kultur, hjärna och hälsa/lärande. Några som vi verkligen tycker om är:

Neuroscience & the Classroom: Making Connections

Ett utbildningspaket för lärare, skoladministratörer, politiker osv., om över 40 pedagogiska videofilmer, som täcker allt från de moderna teknikerna för att avbilda den arbetande hjärnan i realtid över diskussioner om ”känslor i matematik” och ”music and emotions”  till  en rad fallstudier.
De mer än 40 videofilmerna
Webbstudiematerial