The Cultural Brain Initiative

”The Cultural Brain Initiative” är en satsning vid Karolinska Institutet för att lyfta fram och presentera  den internationella spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa till intresserade forskare, berörda beslutsfattare och professioner samt intresserad allmänhet i Sverige.

Inom ramen för satsningen genomförs en kombinerad föreläsningsserie/forskarutbildningskurs, där internationellt ledande forskare bjuds in att föreläsa och möta studenter och andra intresserade. Kommande planerade föreläsningar i serien kan ni hitta på Cultural Brain-lectures. Vidare drivs webbtjänsten ”Den kulturella hjärnan”, som lyfter fram och presenterar aktuell forskning i fältet.

Satsningen är baserad vid Karolinska Institutet, och drivs med stöd från Stockholms regionen.

Projektledare: Professor Gunnar Bjursell

Gunnar Bjursell är professor emeritus, och har tidigare forskat kring geners betydelse för folksjukdomar. Under de senaste åtta åren har han engagerat sig för det framväxande forskningsfältet kring kultur, hjärna och hälsa, och har tidigare koordinerat satsningen ”Kultur och hälsa” vid Göteborgs Universitet. Sedan några år driver han nu Cultural Brain Initiative vid KI.
Telefon: 0706-993745
E-post: gunnar.k.bjursell@ki.se

Projektansvarig: Professor Ingemar Ernberg

Ingemar Ernberg är professor i tumörbiologi vid Karolinska Institutet, studerar virus roll i cancerutveckling, är mycket engagerad kring popularisering av modern biovetenskap och har skrivit flera poplärvetenskapliga böcker. Han är ordförande för Karolinska Institutets kulturgrupp ”KI Culture”. Läs mer om Ingemar.
Telefon: 08-524 862 62
E-post: Ingemar.Ernberg@ki.se

Forskare: Professor Fredrik Ullén

Fredrik Ullén är professor I kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet sedan 2010. Hans forskning handlar om kunskap och kreativitet, alltså de mekanismer i hjärnan som gör det möjligt att exempelvis spela musik på en mycket hög nivå. Fredrik Ullén leder ett stort forskningsprogram, Humans Making Music, med forskare inom Sverige och utomlands. Fredrik Ullén är också känd som konsertpianist med konserter i Europa, Kanada och USA.