Stadsmiljö stressar hjärnan

Huvudområde

Staden stressar hjärnan!

Stadsmiljön stressar vår hjärna, och gör oss känsligare för olika former av stress. Om detta var den tyske psykologen Peter Kirsch och Chalmers arkitekturprofessor Roger Ulrich  rörande ense under ett panelsamtal på Vetenskapsfestivalen i Göteborg i april 2012. Roger Ulrich forskar om arkitekturens och landskapsarkitekturens betydelse för vårt välbefinnande. Bland annat …