smärta

Huvudområde

Musik som komplement till smärtstillande medicin

Den ökande användningen av smärtstillande mediciner - de beskriver det som en "epidemi" - gör det nödvändigt att hitta alternativa eller kompletterande behandlingar, skriver Peter Chai med flera i en artikel i Journal of Medical Toxicology (23 juni 2017). Här har musikterapi en viktig uppgift att fylla. Artikeln "Music as an …