Motverka demens med kultur

Huvudområde

Kan kulturella aktiviteter hjälpa mot demens?

  Mycket tyder på att man kan motverka och lindra demens med olika former av kulturell stimulans. Videon nedan visar bara ett av många väldokumenterade fall där musiklyssnande kunnat föra svårt dementa personer tillbaka till minnen och kommunikation. Välkontrollerade studier visar att musikterapi generellt är välgörande för dementa, och minskar risken …