Arv – miljö och musikalitet

Huvudområde

Gener, inte bara träning, påverkar vem som blir en duktig musiker.

Nya undersökningar visar att arvet spelar mycket större roll än man tidigare trott för musikalisk begåvning. Det är den svenske forskaren Fredrik Ullén, som med sina medarbetare undersökt ett stort antal tvillingpar, och sett att gener har stort inflytande över både rytmik, melodisk förmåga och gehör. Dessutom spelar generna stor …