Kultur och Kognition

Nyheter inom Kultur och Kognition

I fokus: Fredrik Ullén vid Max Planck Institutet

Fredrik Ullén är directör av Max Planck Institute for Empirical Aesthetics i Frankfurt samt professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet En stor nyhet oss vid Max Planck Institute for Empirial Aesthetics är att ett nytt imagingcentrum, CoBIC, invigs i Frankfurt nu i sommar. En ny Terra.X 7 Tesla MR-scanner från …

Hur hjärnan bearbetar melodier

Forskare har låst upp hur hjärnan bearbetar melodier, skapar en detaljerad karta över aktiviteten i hörselbarken. Deras studie avslöjar att hjärnan engagerar sig i dubbla uppgifter när den hör musik: spårar tonhöjd med neuroner som används för tal och förutser kommande toner med musikspecifika neuroner. Detta genombrott förtydligar den långvariga mysteriet …

Att bygga en bättre hjärna genom musik, dans och poesi

För att förstå svår vetenskap vänder sig Michael Kofi Esson ofta till konst. När han kämpar med att förstå immunsystemet eller en sällsynt sjukdom fungerar musik och poesi som en ankarpunkt. 'Det hjälper mig att lugna mig och aktivt välja vad jag ska fokusera på', säger Esson, en student i sitt …

Intervju med Assal Habibi om lärande och musik

Denna månad har Gunnar Bjursell intervjuat Assal Habibi av Brain & Creativity Institute, University of Southern California. Assal och Gunnar diskuterar lärande och musik samt påverkan på barnens utveckling Intervjun med engelska subtitlar

Varför ska man lära sig musik? Det kan vara bra för hjärnan

Varför ska man lära sig musik? En lättläst artikel om musikens fördelar för hjärnans olika funktioner finns i tidningen Frontiers denna månad läs hela artikeln på englelska här

Ekvilibrium : om sambandet mellan kreativitet och galenskap

Bokrelease tisdag 30 augusti kl 17.00-20.00 Karlavägen 31 (OSA till event@nok.se senast fredag 26 augusti) I denna spännande ny bok diskuterar Simon Kyaga och Jonas Mattsson sambandet mellan de personlighetsdrag som vi förknippar med det galna och annorlunda och genier av olika slag inom konstnärliga uttryck, musikalitet, entreprenörskap, vissa typer …

Ny studie om de individuella skillnaderna i estetiska upplevelser

Estetiska upplevelser verkar vara såväl regelbundna som starkt personliga. Å ena sidan finns det kraftiga regelbundenheter i hur vi upplever något som attraktiv kontra oattraktiv och samtidigt finns det stora skillnader i personlig smak som varierar mycket från person till person. Vad som upplevs som vackert av en person kan …

I fokus: McMaster Institute for Music and the Mind

McMaster Institute för musik och hjärna (MIMM) i Hamilton, Canada är en tvärdisciplinär forskargrupp med psykologer, forskare inom neurovetenskap, musikteoretiker, musiker, dansare, medieartister, matematiker m.fl. Forskningen på centrumet centreras kring musikens struktur och evolution samt vår perception av musik och även bearbetning av hjärnan vid framförande av musik, dans och mediekonst. Läs …

Icke-musiker sökes till en pilotstudie på pianoträning

Vi söker vuxna personer som vill hjälpa oss att utveckla en metod för att studera färdighetsinlärning med hjälp av pianoträning. För att kunna delta i studien krävs att man inte spelat ett instrument i mer än 2 år, och inte i vuxen ålder, och aldrig ett klaverinstrument (t.e.x piano/orgel). Mer information …

Video från föreläsningen med Yulia Kovas februari 4:e: ”Oedipus Rex in the Genomic Era”

Talare: Yulia Kovas, Goldsmiths, London University Titel: Oedipus Rex in the Genomic Era Visa videon från denna föreläsning Abstract In this seminar we will take a journey into the Genomic Era, taking Sophocles as a guide. We will explore the rapid genetic advances and ever expanding insights into the human genome. We will explore …

Hjärnans kapacitet att förutsäga musikaliska fraser

En ny studie från Aarhus universtitet i Danmark visar hjärnans kapacitet att förutsäga musikaliska fraser (d.v.s. korta melodier). Ass. Professor Niels Chr. Hansen noterar att delatagare i studien upplever musikaliska fraser på ett liknande sätt som dem upplevar meningar. Förutsägelsen äger rum när hjärnan upplever att en musikalisk fras nära …

Anslag på 5.6 MKR från Vetenskapsrådet

Fredrik Ulléns grupp i Centrum för kultur, kognition och hälsa har fått ett anslag på 5.6 miljoner kr från Vetenskapsrådet för forskning på inlärning, med pianospel som modell. Projektet görs i samarbete med Martin Lövdén vid centrum och kollegor vid Max Planck Institutet i Tyskland och BRAMS-centret i Montréal, och …

Musikalisk uppförandepraxis – tvång eller frihet? en ny bok av Clas Pehrsson

Professor Clas Pehrsson, blockflöjtist, ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien och något av en legend inom tidig musik i Sverige, ger i dagarna ut en ny bok Musikalisk uppförandepraxis – tvång eller frihet?. Given läsning för alla som har en passion för tidig musik, men kapitel om exempelvis notation och improvisation …

Lottie Wikings insamlingsstiftelse för Forskning på Kultur och Hjärnan

Upprop Lottie Wikings insamlingsstiftelse för Forskning på Kultur och Hjärnan har till ändamål att genom bidrag stödja och främja hjärnforskning på kulturella aktiviteter och deras effekter, samt därtill anknytande utvecklingsarbete inom t.ex. kultur, konst, musik, rörelse inklusive dans och fysisk aktivitet, design och arkitektur. Insamlingsstiftelsen ligger under länsstyrelsens tillsyn. Undertecknade stiftare beslutar härmed …

En ny studie: Kulturella aktiviteter och psykologiskt välbefinnande under covid-19-pandemin

I detta projekt vill vi kartlägga hur människors engagemang i kultur och fritidsaktiviteter förändrats under covid-19-pandemin. Vi vill också undersöka vilken betydelse detta engagemang har för psykologiskt välbefinnande under pandemin. Projektet är en anonym undersökning som genomförs online. Alla vuxna personer är välkomna att delta. Forskningshuvudman för projektet är Karolinska …

UPPSKJUTET: Sjukdom i Konst, Vetenskap och Musik – en kväll på Thielska galleriet

OBS: Kvällen uppskjuts till ett senare tillfälle! Vi återkommer med ett nytt datum senare. Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa bjuder i samarbete med Thielska galleriet in till en kväll om Sjukdom i Konst, Vetenskap och Musik, i samband med Thielska galleriets Edvard Munch-utställning. Medverkar gör KIs rektor Ole Petter Ottersen …

Ny studie: så skiljer hjärnan på tal och musik

Fredrik Ullén. Foto: Sara Appelgren När vi lyssnar på en sång händer någonting som vi är så bra på att vi inte ens är medvetna om det. Hjärnan skiljer utan problem på de ljud som kommer från musikinstrumenten och de ljud som kommer från sångarna. Hur går det egentligen till? En ny …

Ingemar Ernberg – hjärnan är ett underbart monster

Projektet The cultural brain initiative kommer att besegra den gamla misstänksamheten mellan naturvetare och humanister, hoppas Karolinska institutets Ingemar Ernberg. Han önskar sig en läkarutbildning som även stimulerar studenternas kulturella intressen, och berättar att det mesta som hjärnan gör är okänt för medvetandet. Intervjun är gjord av Håkan Lindgren. – Det …

Ny kulturell forskningspodd om stress och hälsa

Frågor relaterade till stress har fått allt större uppmärksamhet. I takt med detta har Sandra Tamm och Mats Lekander, forskare och läkare respektive professor vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet känt behov av att nyansera allmänhetens förståelse av vad stress är genom att lyfta resultat från den internationella stressforskningen. Varje avsnitt tar avstamp …

Teppo Särkämö föreläsning och intervju från Brain and Culture serien 17:e December: Deficits and rehabilitative use of music in neurological disorders

Teppo Särkämö's föreläsning och intervju från Brain and Culture serien 17:e december vid nobel forum finns nu tillgängliga i video formatet. Videon Föreläsningen:Deficits and rehabilitative use of music in neurological disorders Intervju med Teppo Särkämö      

Hanna Poikonen om hjärna och dans

”Det är naturligt för människan att röra sig. Vi måste egentligen hindra oss själva från att röra oss.” Hanna Poikonen, som både är dansare och doktor i neurovetenskap vid universitetet i Helsingfors, intervjuas i finsk TV om hur dans påverkar hjärna och kropp. Den motoriska delen av hjärnbarken stimuleras av dans, …

Föreläsning 13 maj: The Brain’s Crescendo; How Music Training Impacts Child Development

Assal Habibi: The Brain’s Crescendo; How Music Training Impacts Child Development Datum: 13 maj 2019, 15.00-16.00 Plats: Karolinska Institutet, Biomedicum 1, Solnavägen 9 Assal  Habibi är assistant research professor of psychology vid Brain and Creativity Institute, University of Southern California Föreläsningen är öppen för allmänheten. Sammanfattning In an ongoing multi-year longitudinal study, we have been investigating the …

Musikträning underlättar språkinlärning

Franska forskare visar att intensiv musikträning inte bara underlättar inlärning av musik utan även av språk och satsmelodier. (Clément Francois och Daniele Schön, 2011.) Titel: Musical Expertise Boosts Implicit Learning of Both Musical and Linguistic Structures Författare: Francois, Clément & Schön, Daniele Publikation: Cerebral Cortex Volym: 21 Nummer: 10 Sidor: 2357-2365 Publicerad: 2011 Sammandrag: Musical training is known …

Tänkbar mekanism för hur tidig musikträning stärker kognition

Studier på barn visar att tidig musikträning stärker oscillatoriska nätverk i hjärnan, vilket kan vara en tänkbar mekanism för hur musikträning kan förbättra olika kognitiva funktioner, t ex matematisk förmåga. (Larry Roberts och medarbetare, 2009) Titel: Understanding the Benefits of Musical Training Författare: Trainor, Laurel J., Shahin, Antoine J., Roberts, Larry E. Publikation: …

Kraftigare assymetri mellan hjärnhalvor hos professionella musiker

Skillnaderna i storlek mellan hjärnhalvorna i tinninglobsplattan (en del av hörselcentrum) är större hos professionella musiker än hos andra. (Av Helmuth Steinmetz och medarbetare, 1995.) Titel: In vivo evidence of structural brain asymmetry in musicians Författare: Schlaug, G, Jancke, L, Huang, Y, Steinmetz, H Publikation: Science Volym: 267 Nummer: 5198 Sidor: 699-701 Publicerad: 1995 Sammandrag: Certain human talents, …

Dansens neurovetenskap

En populär översikt i Scientific American om hur människans hjärna hanterar dans. (Av Steven Brown & Lawrence M. Parsons, 2008.) Titel: The Neuroscience of Dance Författare: Steven Brown & Lawrence M. Parsons Publikation: Sci Am Volym: 299 Nummer: Sidor: 78-83 Publicerad: 2008 Sammandrag: Dance is a fundamental form of human expression that likely evolved together with music as …

Musikterapi kan dämpa problem vid schizofreni

En metaanalys av all publicerad forskning i frågan, som visar att musikterapi kan förbättra allmäntillstånd, dämpa symptom och förbättra förmågan att fungera socialt vid schizofreni, förutsatt att terapin ges uthålligt och av kvalificerade musikterapeuter. (Av Christian Gold med kollegor, 2011) Titel: Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders Författare: Karin …

Dos-responseffekt av musikterapi vid både psykotiska och ickepsykotiska tillstånd

En metaanalys av studier med musikterapi på depressioner och psykoser, som visar att musikterapi kan ha betydande effekter på allmäntillstånd, depression, oro, och förmåga att fungera i vardagsliv vid både psykotiska och icke-psykotiska tillstånd, och på ett dos-responssamband, där effekten ökar med antalet sessioner. (Christian Gold m fl, 2009) Titel: Dose–response …

Terapi med musikimprovisation kan vara effektivt vid autismspektrum-störning

En undersökning i liten skala tyder på att terapi med musikimprovisation har bättre effekt än terapi med leksaker på barn i 3 till 5-årsåldern med störning i autismspektrat. (Jinah Kim, Tony Wigram och Christian Gold, 2008) Titel: The Effects of Improvisational Music Therapy on Joint Attention Behaviors in Autistic Children: A …

För att foga in nya kunskaper i ett sammanhang behöver hjärnan allsidig stimulans

För att möss ska kunna foga in nya kunskaper i ett befintligt sammanhang behöver de nybilda nervceller, något som underlättas om många olika sinnen stimuleras. (Av Gerd Kempermann och medarbetare, 2009.) Titel: Adult-Generated Hippocampal Neurons Allow the Flexible Use of Spatially Precise Learning Strategies Författare: Garthe, Alexander, Behr, Joachim, Kempermann, Gerd Publikation: PLoS …

Hjärnforskningen möter utbildningsvetenskap

Kurt Fischer skisserar möjligheterna och utmaningarna för den forskning som närmar sig inlärningens och pedagogikens frågor med hjälp av de snabbt växande kunskaperna om hjärnan och nervsystemet. (Kurt Fischer, 2009) Titel: Mind, Brain, and Education: Building a Scientific Groundwork for Learning and Teaching Författare: Fischer, Kurt W. Publikation: Mind, Brain, and Education Volym: 3 Nummer: …

Neuroscience har mycket att säga om lärande!

Forskningen om nervsystemet har mycket att säga om utbildning och lärande, menade professorn vid Karolinska Institutet Torkel Klingberg, när han pratade på Vetenskapsfestivalen i Göteborg i april 2012. Han berättade där om sina egna studier av skolbarn i Nynäshamn, där han undersökt arbetsminnet, dvs förmågan att hålla olika informationsbitar aktuella under …