Upprop

Lottie Wikings insamlingsstiftelse för Forskning på Kultur och Hjärnan

Lottie Wikings insamlingsstiftelse för Forskning på Kultur och Hjärnan har till ändamål att genom bidrag stödja och främja hjärnforskning på kulturella aktiviteter och deras effekter, samt därtill anknytande utvecklingsarbete inom t.ex. kultur, konst, musik, rörelse inklusive dans och fysisk aktivitet, design och arkitektur.

Insamlingsstiftelsen ligger under länsstyrelsens tillsyn.

Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda stiftelsen Lottie Wikings insamlingsstiftelse för Forskning på Kultur och Hjärnan att såsom självständig stiftelse främja stiftelsens ändamål.

Stiftelsetyp:
Insamlingsstiftelse

Stiftare:
Helena Edberg

Stiftelsens namn:
Lottie Wikings insamlingsstiftelse för Forskning på Kultur och Hjärnan

 

Stiftelsens ändamål:
Att genom bidrag stödja och främja hjärnforskning på kulturella aktiviteter och deras effekter, samt därtill anknytande utvecklingsarbete inom t.ex. kultur, konst, musik, rörelse inklusive dans och fysisk aktivitet, design och arkitektur.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som tillkännages på Kulturella Hjärnans hemsida www.kulturellahjarnan.se.