Kultur, dans och demens

Seniordans

Det har länge cirkulerat anekdotiska rapporter om att musik, dans och annan kultur kan förebygga och hejda demens och andra neurodegenerativa sjukdomar. Under de senaste åren har en rad noggranna vetenskapliga undersökningar gett stöd åt tanken, samtidigt som projekt sjösätts, för att systematiskt utnyttja denna kunskap.

Praktiska exempel

Musik för dementa: Music and Memory hjälper vårdgivare och anhöriga att skapa personaliserade spellistor på i-pods för deras patienter/dementa släktingar, med sådan musik de uppskattade innan de blev dementa. Henry som man kan se i videon nedan är ett av de mer dramatiska exemplen på vilken effekt en  så enkel åtgärd kan ha:

 

Konst för demenssjuka: Vid Museum of Modern Art (MoMA) i New York drivs MeetMe, ett projekt vid för att visa konst för demenssjuka.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=QYeNolwpirA]

 

Dans för Parkinsonpatienter: Vid universitretet i Freiburg har man visat att dansliknande träning ger kraftiga förbättringar för Parkinsonpatienter, både vad gäller motorik/balans, och livskvalitet. Klicka här för att se hur övningarna går till! Och i Atlanta, USA, har man behandlat patienterna med tango:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=EZsLv_BdPb0]

Några framstående forskare i fältet:

Hackney200I Atlanta Vision Loss Center undersöker Madeleine Hackney de läkande effekterna av dans och rörelse till musik: Efter att ha gjort banbrytande undersökningar om dans i vård vid Parkinsons sjukdom arbetar hon nu med rehabilitering efter stroke och för att öka livskvaliteten hos äldre.
Kristeva122Vid universitetet i Freiburg leder professor Rumyana Kristeva en grupp som forskar kring Parkinsons sjukdom, och bland annat undersöker dans som en behandlingsform.
Dinse400Hubert Dinse i Bochum är bland mycket annat intresserad av hur dans påverkar de kognitiva förmågorna hos äldre, och om man kan hejda den naturliga kognitiva tillbakagången hos äldre genom dansträning.

Forskningsläget

En rad studier har visat att regelbunden träning i dans eller dansliknande rörelser av patienter med Parkinsons sjukdom hejdar utvecklingen av många sjukdomssymptom, och kan få somliga att gå tillbaka. Man har även sett mindre men betydelsefulla effekter på patienter med Alzheimers sjukdom  och andra typer av demens. Dessutom ser man att dans hjälper hjärnan att hålla sig i form även hos friska: Äldre som ägnat sig åt amatördans presterar i genomsnitt betydligt bättre på olika kognitiva tester än dem som inte dansat, och några månaders danslektioner för äldre förbättrade deras neurologiska funktioner avsevärt.

Dans för att lindra Parkinsons sjukdom

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Kultur för att hålla hjärnan igång och behandla demens

Dance and Movement Therapeutic Methods in Management of Dementia: A Randomized, Controlled Study, Hokkanen et al, J Am Geriatr Soc 56:771 (2008)

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]