Artikelkategorier: Stress

Urban miljö stressar mer än natur

Publicerat , ,

Försökspersoner utsattes för en milt stressande händelse, och fick sedan simulera bilkörning i tio minuter antingen genom ett urbant landskap med byggnader och industrier, eller genom ett naturlandskap. Det visade sig att de som simulerade körning genom ett urbant landskap hade högre blodtryck och högre elektrisk ledningsförmåga i huden, bägge tecken på stress. För det andra såg man att de… Läs vidare

Grönområden i grannskapet buffrar mot ohälsa

Publicerat , ,

En undersökning av 4500 nederländare visar att stressande livshändelser betydligt oftare leder till problem med fysisk hälsa och mentalt välbefinnande om det finns mycket grönområden inom tre kilometer från hemmet, än om det finns lite. Detta ser man även om man kontrollerar för utbildning, inkomst, ålder och kön.  (van den Berg et al, 2010)

Musik och signalämnen: belönar, minskar stress och ökar socialitet.

Publicerat , , , , ,

En omfattande översiktsartikel över de kemiska förändringar musik åstadkommer i nervsystemet, och de effekter dessa har. Musik slår på hjärnans belöningssystem, den minskar produktionen av stresshormoner och dämpar därmed stress, den påverkar kroppens immunförsvar och den slår på produktionen av signalämnen som uppmuntrar socialt beteende. Författarna är övertygade om att det är genom sådana mekanismer musik kan stärka hälsan. (Av… Läs vidare

Musik dämpar stress och påverkar immunförsvaret

Publicerat , , , ,

En systematisk metastudie som sammanfattar 63 publikationer som undersöker musiks effekter på stress och immunförsvar. Det finns starka belägg för att musik dämpar stress och minskar produktionen av stresshormonet kortisol, och att det leder till minskad produktion av signalämnen som driver inflammationer, samtidigt som produktionen av antikroppar, som försvarar oss mot infektioner, ökar. (Av Fancourt med flera, 2014)

Körsång dämpar stress och stärker immunförsvar (IgA)

Publicerat , ,

Hos medlemmarna i en professionell kör som först repeterade och sedan hade en föreställning med Beethovens ”Missa Solemnis” steg halterna i deltagarnas saliv av IgA-antikroppar med i genomsnitt 150% under repetitionerna och 240% under föreställningen, medan halterna av stresshormonet cortisol i genomsnitt sjönk med 30% under repetitioner men steg med 37% under föreställningen med publik. (Av Robert Beck med flera,… Läs vidare