Artikelkategorier: Signalämnen

Musik dämpar stress och påverkar immunförsvaret

Publicerat , , , ,

En systematisk metastudie som sammanfattar 63 publikationer som undersöker musiks effekter på stress och immunförsvar. Det finns starka belägg för att musik dämpar stress och minskar produktionen av stresshormonet kortisol, och att det leder till minskad produktion av signalämnen som driver inflammationer, samtidigt som produktionen av antikroppar, som försvarar oss mot infektioner, ökar. (Av Fancourt med flera, 2014)

Hänger kreativitet och galenskap ihop?

Publicerat ,

Förmåga till kreativt tänkande sammanfaller med att man har mindre än normalt av ett speciellt mottagarprotein för signalämnet dopamin (D2-receptorn) i en del av hjärnan (thalamus). Både denna del av hjärnan och dopamin har kopplingar till psykisk sjukdom och schizofreniliknande tillstånd. Upptäckten antyder därför ett samband mellan kreativitet och ”galenskap”. (Av Fredrik Ullén och medarbetare, 2010)

Testosteron får försökspersoner ge mer rättvisa erbjudanden.

Publicerat ,

Om man sprutar in testosteron i kvinnliga försökspersoner blir de mer benägna att ge rättvisa erbjudanden i spelsituationer, där försökspersonen får föreslå hur en hög pengar ska delas, men pengarna förloras för bägge om den andre avvisar erbjudandet. Ökar testosteronet ”rättvisekänsla” eller oro för att erbjudandet ska avvisas? ( av Ernst Fehr och medarbetare, 2010)