Artikelkategorier: Psykisk ohälsa

Promenader i naturen minskar inåtvänt grubblande

Publicerat , ,

Nittio minuters promenad i naturmiljö men inte bredvid en stor väg nivå minskar dramatiskt hur mycket människor grubblar och ruvar över sina problem och tillkortakommanden. Det visar sig att promenad i natur också minskar aktiviteten i en del av hjärnan som man vet är inblandad i den typen av destruktiva inåtvända mentala processer. Författarna spekulerar över att detta kan vara… Läs vidare

Musikterapi förbättrar behandling av depressioner

Publicerat , ,

Åttio patienter fördelades slumpvis mellan normal behandling mot depression, och därtill individuell musikterapi två gånger i veckan i tio veckor. Hos dem som fått musikterapi förbättrades depressionssymptom, oro och allmän funktionsförmåga betydligt mer än hos dem som inte fått det.  Musikterapi kan alltså förbättra behandlingen av depressioner. (Erkkilä et al, 2011)

Musikterapi kan hjälpa mot depression

Publicerat , ,

En metastudie av kliniska försök där musikterapi jämförts med standardbehandling mot depression. Fyra av fem studier visade att terapin hade effekt, men kvaliteten på studierna var låg, och de var för olika gjorda för att kunna slås ihop och analyseras tillsammans.  Musikterapi kan alltså vara effektivt mot depression, men noggrannare studier behövs. (Maratos et al, 2008)

Översikt om sångterapi vid stamning, Parkinson, afasi och autism.

Publicerat , , ,

En översiktsartikel om sjungandets effekt på olika neurologiska tillstånd. Flera studier visar att sångterapi fungerar bättre än konventionella talövningar mot stamning. Några pilotstudier antyder att den kan hjälpa mot talproblemen vid Parkinsons sjukdom. Vad afasi efter stroke har talövningar som bygger på melodiös intonation visat sig fungera bättre än andra, och sångbaserade terapier fungerar bättre än annan lek för att… Läs vidare