Artikelkategorier: Plasticitet

Lida med och känna för – skilda förmågor, olika lokalisering, kan tränas separat.

Publicerat , , ,

En översiktsartikel om skillnaden mellan att lida med och känna för den som lider. Vid medlidande upplever man smärta och motiveras att dra sig undan. När man ”känner för” är upplevelsen positiv, och man motiveras att hjälpa. Olika banor i hjärnan är aktiverade, och man kan träna upp förmågan att använda den ena eller andra banan. (Av Tania Singer och… Läs vidare

Hjärnstruktur, fonetisk medvetenhet och dyslexi.

Publicerat , , ,

John Gabrieli och hans medarbetare har undersökt barn som har svårt att hålla reda på de ljudelement som bygger upp ord och därmed har hög risk för läs- och skrivproblem.  En viktig hjärnregion, som förbinder områden som är viktiga för språk, har både mindre volym och mindre välorganiserad struktur hos dessa barn. (John Gabrieli och medarbetare, 2013).

Flickors hjärnor mognar betydligt tidigare än pojkars

Publicerat , ,

Funktionell magnetröntgen kan mäta hur hopkopplade olika delar av hjärnan är med varandra (konnektivitet), något som avspeglar hur mogen hjärnan är. Undersökningar av 238 barn och unga visar att variationen mellan individer är stor vad gääller hur snabbt hjärnan mognar, och att flickors hjärnor i snitt mognar betydligt tidigare än pojkars. (Av Nico Dosenbach m fl, 2010)

Några ledtrådar till hur musik bidrar till återhämtning efter stroke

Publicerat , , , ,

Musiklyssnande efter stroke ger dels en kortsiktig effekt där medvetenheten om synintryck ökar, dels en långsiktig effekt på strukturen i den gråa hjärnsubstansen, verbalt minne, uppmärksamhet och humör. I denna uppsats diskuteras tänkbara mekanismer för dessa effekter. (Av Teppo Särkämö och David Soto, 2012)

Tidsfönster under förskoleåldern då musikträning stärker koordination

Publicerat , , , ,

Forskare har identifierat ett fönster i tiden under förskoleåldern, då musikträning ger påtagligt bättre förbindelser mellan de två hjärnhalvorna och deras sensoriska och motoriska centra, vilket senare i livet ger bättre kognitiv förmåga, bland annat i att koordinera sinnesintryck och rörelser. (Av  Christopher Steele med flera, 2013.)