Artikelkategorier: Musiklyssnande

Översikt: musik, hjärnan och rehabilitering

Publicerat , , , , , , ,

De senaste tio åren har intresset ökat för att använda musik i behandling och rehabilitering av olika neurologiska sjukdomar. Nya metoder har utvecklats för förbättra motoriska, kognitiva, språkliga och sociala färdigheter hos människor med olika sjukdomar. Under samma tid har kunskapen om hur musik bearbetas i hjärnan gjort stora framsteg. Dessa båda utvecklingsmönster börjar nu överlappa varandra och förståelsen för… Läs vidare

Musikterapi förbättrar behandling av depressioner

Publicerat , ,

Åttio patienter fördelades slumpvis mellan normal behandling mot depression, och därtill individuell musikterapi två gånger i veckan i tio veckor. Hos dem som fått musikterapi förbättrades depressionssymptom, oro och allmän funktionsförmåga betydligt mer än hos dem som inte fått det.  Musikterapi kan alltså förbättra behandlingen av depressioner. (Erkkilä et al, 2011)

Musikterapi kan hjälpa mot depression

Publicerat , ,

En metastudie av kliniska försök där musikterapi jämförts med standardbehandling mot depression. Fyra av fem studier visade att terapin hade effekt, men kvaliteten på studierna var låg, och de var för olika gjorda för att kunna slås ihop och analyseras tillsammans.  Musikterapi kan alltså vara effektivt mot depression, men noggrannare studier behövs. (Maratos et al, 2008)

Musik och signalämnen: belönar, minskar stress och ökar socialitet.

Publicerat , , , , ,

En omfattande översiktsartikel över de kemiska förändringar musik åstadkommer i nervsystemet, och de effekter dessa har. Musik slår på hjärnans belöningssystem, den minskar produktionen av stresshormoner och dämpar därmed stress, den påverkar kroppens immunförsvar och den slår på produktionen av signalämnen som uppmuntrar socialt beteende. Författarna är övertygade om att det är genom sådana mekanismer musik kan stärka hälsan. (Av… Läs vidare

Musik dämpar stress och påverkar immunförsvaret

Publicerat , , , ,

En systematisk metastudie som sammanfattar 63 publikationer som undersöker musiks effekter på stress och immunförsvar. Det finns starka belägg för att musik dämpar stress och minskar produktionen av stresshormonet kortisol, och att det leder till minskad produktion av signalämnen som driver inflammationer, samtidigt som produktionen av antikroppar, som försvarar oss mot infektioner, ökar. (Av Fancourt med flera, 2014)

Musik med olika emotionell laddning stärker minnet olika mycket

Publicerat , ,

Försökspersoner som får lyssna på musiksnuttar med olika emotionell laddning minns sådana som förmedlar rädsla bäst, sedan sådana som förmedlar glädje, därefter sorg.  För icke-musikaliska röstljud stärker däremot alla tre typerna av känslor förmågan att minnas ljudet ungefär lika mycket. (Av William Aubé, Isabelle Peretz och Jorge Armony, 2013).

Musik modulerar upplevelsen av smärta

Publicerat ,

Medan behaglig musik kan dämpa upplevelsen av smärta från ryggmärgen kan obehaglig musik förstärka dem. Musiken tros därför inte påverka själva smärtimpulserna, utan upplevelserna av dem. (Av Pierre Rainville och medarbetare, 2012)

Några ledtrådar till hur musik bidrar till återhämtning efter stroke

Publicerat , , , ,

Musiklyssnande efter stroke ger dels en kortsiktig effekt där medvetenheten om synintryck ökar, dels en långsiktig effekt på strukturen i den gråa hjärnsubstansen, verbalt minne, uppmärksamhet och humör. I denna uppsats diskuteras tänkbara mekanismer för dessa effekter. (Av Teppo Särkämö och David Soto, 2012)