Artikelkategorier: Lärande, minne

Hjärnstruktur, fonetisk medvetenhet och dyslexi.

Publicerat , , ,

John Gabrieli och hans medarbetare har undersökt barn som har svårt att hålla reda på de ljudelement som bygger upp ord och därmed har hög risk för läs- och skrivproblem.  En viktig hjärnregion, som förbinder områden som är viktiga för språk, har både mindre volym och mindre välorganiserad struktur hos dessa barn. (John Gabrieli och medarbetare, 2013).

Musik med olika emotionell laddning stärker minnet olika mycket

Publicerat , ,

Försökspersoner som får lyssna på musiksnuttar med olika emotionell laddning minns sådana som förmedlar rädsla bäst, sedan sådana som förmedlar glädje, därefter sorg.  För icke-musikaliska röstljud stärker däremot alla tre typerna av känslor förmågan att minnas ljudet ungefär lika mycket. (Av William Aubé, Isabelle Peretz och Jorge Armony, 2013).

Musicerande stärker arbetsminnet

Publicerat , ,

Hos barn och unga stärks under deras utveckling en rad aspekter av arbetsminnet mer hos dem som tränar musik än hos andra, och förbättringen blir kraftigare ju mer man tränar. Detta gäller även om man jämför barn vars föräldrar har samma bakgrund, och där barnen/ungdomarna har liknande övriga fritidsaktiviteter. (Av Sisela Bergman Nutley, Fahimeh Darki och Torkel Klingberg, 2014)

Vi känner, därför lär vi oss.

Publicerat ,

En artikel som beskriver varför det finns goda skäl att tro att känslornas och det sociala samspelets neurobiologi spelar stor roll för inlärning, och att det därför är viktigt att undersöka detta närmare. (Av Mary Helen Immordino-Yang, Andrea McColl, Hanna Damasio, och Antonio Damasio, 2007.)

Flickors hjärnor mognar betydligt tidigare än pojkars

Publicerat , ,

Funktionell magnetröntgen kan mäta hur hopkopplade olika delar av hjärnan är med varandra (konnektivitet), något som avspeglar hur mogen hjärnan är. Undersökningar av 238 barn och unga visar att variationen mellan individer är stor vad gääller hur snabbt hjärnan mognar, och att flickors hjärnor i snitt mognar betydligt tidigare än pojkars. (Av Nico Dosenbach m fl, 2010)

Fysisk aktivitet underlättar lärande

Publicerat ,

En översikt om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan och stärker vår förmåga till kognintion, dvs att lägga märke till saker, tänkas och minnas. Vilket understryker den fysiska aktivitetens betydelse för lärande. (Charles Hillman, Kirk Erickson och Arthur Kramer, 2008)

Tidsfönster under förskoleåldern då musikträning stärker koordination

Publicerat , , , ,

Forskare har identifierat ett fönster i tiden under förskoleåldern, då musikträning ger påtagligt bättre förbindelser mellan de två hjärnhalvorna och deras sensoriska och motoriska centra, vilket senare i livet ger bättre kognitiv förmåga, bland annat i att koordinera sinnesintryck och rörelser. (Av  Christopher Steele med flera, 2013.)