Artikelkategorier: Kreativitet

Hänger kreativitet och galenskap ihop?

Publicerat ,

Förmåga till kreativt tänkande sammanfaller med att man har mindre än normalt av ett speciellt mottagarprotein för signalämnet dopamin (D2-receptorn) i en del av hjärnan (thalamus). Både denna del av hjärnan och dopamin har kopplingar till psykisk sjukdom och schizofreniliknande tillstånd. Upptäckten antyder därför ett samband mellan kreativitet och ”galenskap”. (Av Fredrik Ullén och medarbetare, 2010)