Artikelkategorier: Känslor

Musik och signalämnen: belönar, minskar stress och ökar socialitet.

Publicerat , , , , ,

En omfattande översiktsartikel över de kemiska förändringar musik åstadkommer i nervsystemet, och de effekter dessa har. Musik slår på hjärnans belöningssystem, den minskar produktionen av stresshormoner och dämpar därmed stress, den påverkar kroppens immunförsvar och den slår på produktionen av signalämnen som uppmuntrar socialt beteende. Författarna är övertygade om att det är genom sådana mekanismer musik kan stärka hälsan. (Av… Läs vidare

Lida med och känna för – skilda förmågor, olika lokalisering, kan tränas separat.

Publicerat , , ,

En översiktsartikel om skillnaden mellan att lida med och känna för den som lider. Vid medlidande upplever man smärta och motiveras att dra sig undan. När man ”känner för” är upplevelsen positiv, och man motiveras att hjälpa. Olika banor i hjärnan är aktiverade, och man kan träna upp förmågan att använda den ena eller andra banan. (Av Tania Singer och… Läs vidare

Musik med olika emotionell laddning stärker minnet olika mycket

Publicerat , ,

Försökspersoner som får lyssna på musiksnuttar med olika emotionell laddning minns sådana som förmedlar rädsla bäst, sedan sådana som förmedlar glädje, därefter sorg.  För icke-musikaliska röstljud stärker däremot alla tre typerna av känslor förmågan att minnas ljudet ungefär lika mycket. (Av William Aubé, Isabelle Peretz och Jorge Armony, 2013).

Vi känner, därför lär vi oss.

Publicerat ,

En artikel som beskriver varför det finns goda skäl att tro att känslornas och det sociala samspelets neurobiologi spelar stor roll för inlärning, och att det därför är viktigt att undersöka detta närmare. (Av Mary Helen Immordino-Yang, Andrea McColl, Hanna Damasio, och Antonio Damasio, 2007.)