Artikelkategorier: Hur hjärnan hanterar ...

Översikt: musik, hjärnan och rehabilitering

Publicerat , , , , , , ,

De senaste tio åren har intresset ökat för att använda musik i behandling och rehabilitering av olika neurologiska sjukdomar. Nya metoder har utvecklats för förbättra motoriska, kognitiva, språkliga och sociala färdigheter hos människor med olika sjukdomar. Under samma tid har kunskapen om hur musik bearbetas i hjärnan gjort stora framsteg. Dessa båda utvecklingsmönster börjar nu överlappa varandra och förståelsen för… Läs vidare

Hur hjärnan uppfattar visuell konst

Publicerat ,

En översikt av vad ny kunskap om hur hjärnan hanterar synintryck har att säga om hur vi uppfattar visuell konst, t ex varför vi inte störs av inkonsekventa perspektiv och skuggor, hur vi uppfattar ansikten och varför karikatyrer fungerar. (Av Margaret Livingstone och Bevin Conway, 2007.)  

Färg och ansiktsform hanteras separat i synbarken, men integreras stegvis med varandra

Publicerat , ,

Färg och ansiktsform hanteras i flera separata regioner i hjärnans synbark, visar experiment på makaker. Regionerna bildar som två parallella stråk, där flertalet färgregioner ligger invid en ansiktsform-region. Färg- och formaspekter av synintryck tycks alltså hanteras parallellt i flera separata steg, med informationsutbyte och hopkoppling mellan färg och form i flera av stegen. (Av Rosa Lafer-Sousa och Bevil Conway, 2013)

Var hjärnan arbetar vid medkänsla och beundran

Publicerat , ,

Studier av vilka delar av hjärnan som engageras när man hör berättelser som väcker medkänsla respektive beundran för yttre alternative inre egenskaper/smärtor visar att olika nätverk i hjärnan aktiveras när känslorna väcks av psykologiska/inre respektive fysiska/yttre faktorer. (Av Mary Helen Immordino-Yang, Andrea McColl, Hanna Damasio och Antonio Damasio, 2009)