Artikelkategorier: Hur hjärnan påverkas av ...

Översikt: musik, hjärnan och rehabilitering

Publicerat , , , , , , ,

De senaste tio åren har intresset ökat för att använda musik i behandling och rehabilitering av olika neurologiska sjukdomar. Nya metoder har utvecklats för förbättra motoriska, kognitiva, språkliga och sociala färdigheter hos människor med olika sjukdomar. Under samma tid har kunskapen om hur musik bearbetas i hjärnan gjort stora framsteg. Dessa båda utvecklingsmönster börjar nu överlappa varandra och förståelsen för… Läs vidare

Musik och signalämnen: belönar, minskar stress och ökar socialitet.

Publicerat , , , , ,

En omfattande översiktsartikel över de kemiska förändringar musik åstadkommer i nervsystemet, och de effekter dessa har. Musik slår på hjärnans belöningssystem, den minskar produktionen av stresshormoner och dämpar därmed stress, den påverkar kroppens immunförsvar och den slår på produktionen av signalämnen som uppmuntrar socialt beteende. Författarna är övertygade om att det är genom sådana mekanismer musik kan stärka hälsan. (Av… Läs vidare

Hjärnstruktur, fonetisk medvetenhet och dyslexi.

Publicerat , , ,

John Gabrieli och hans medarbetare har undersökt barn som har svårt att hålla reda på de ljudelement som bygger upp ord och därmed har hög risk för läs- och skrivproblem.  En viktig hjärnregion, som förbinder områden som är viktiga för språk, har både mindre volym och mindre välorganiserad struktur hos dessa barn. (John Gabrieli och medarbetare, 2013).

Musicerande stärker arbetsminnet

Publicerat , ,

Hos barn och unga stärks under deras utveckling en rad aspekter av arbetsminnet mer hos dem som tränar musik än hos andra, och förbättringen blir kraftigare ju mer man tränar. Detta gäller även om man jämför barn vars föräldrar har samma bakgrund, och där barnen/ungdomarna har liknande övriga fritidsaktiviteter. (Av Sisela Bergman Nutley, Fahimeh Darki och Torkel Klingberg, 2014)

Några ledtrådar till hur musik bidrar till återhämtning efter stroke

Publicerat , , , ,

Musiklyssnande efter stroke ger dels en kortsiktig effekt där medvetenheten om synintryck ökar, dels en långsiktig effekt på strukturen i den gråa hjärnsubstansen, verbalt minne, uppmärksamhet och humör. I denna uppsats diskuteras tänkbara mekanismer för dessa effekter. (Av Teppo Särkämö och David Soto, 2012)

Tidsfönster under förskoleåldern då musikträning stärker koordination

Publicerat , , , ,

Forskare har identifierat ett fönster i tiden under förskoleåldern, då musikträning ger påtagligt bättre förbindelser mellan de två hjärnhalvorna och deras sensoriska och motoriska centra, vilket senare i livet ger bättre kognitiv förmåga, bland annat i att koordinera sinnesintryck och rörelser. (Av  Christopher Steele med flera, 2013.)