Artikelkategorier: Hjärnavbildning

Färg och ansiktsform hanteras separat i synbarken, men integreras stegvis med varandra

Publicerat , ,

Färg och ansiktsform hanteras i flera separata regioner i hjärnans synbark, visar experiment på makaker. Regionerna bildar som två parallella stråk, där flertalet färgregioner ligger invid en ansiktsform-region. Färg- och formaspekter av synintryck tycks alltså hanteras parallellt i flera separata steg, med informationsutbyte och hopkoppling mellan färg och form i flera av stegen. (Av Rosa Lafer-Sousa och Bevil Conway, 2013)

Lida med och känna för – skilda förmågor, olika lokalisering, kan tränas separat.

Publicerat , , ,

En översiktsartikel om skillnaden mellan att lida med och känna för den som lider. Vid medlidande upplever man smärta och motiveras att dra sig undan. När man ”känner för” är upplevelsen positiv, och man motiveras att hjälpa. Olika banor i hjärnan är aktiverade, och man kan träna upp förmågan att använda den ena eller andra banan. (Av Tania Singer och… Läs vidare

Flickors hjärnor mognar betydligt tidigare än pojkars

Publicerat , ,

Funktionell magnetröntgen kan mäta hur hopkopplade olika delar av hjärnan är med varandra (konnektivitet), något som avspeglar hur mogen hjärnan är. Undersökningar av 238 barn och unga visar att variationen mellan individer är stor vad gääller hur snabbt hjärnan mognar, och att flickors hjärnor i snitt mognar betydligt tidigare än pojkars. (Av Nico Dosenbach m fl, 2010)

Några ledtrådar till hur musik bidrar till återhämtning efter stroke

Publicerat , , , ,

Musiklyssnande efter stroke ger dels en kortsiktig effekt där medvetenheten om synintryck ökar, dels en långsiktig effekt på strukturen i den gråa hjärnsubstansen, verbalt minne, uppmärksamhet och humör. I denna uppsats diskuteras tänkbara mekanismer för dessa effekter. (Av Teppo Särkämö och David Soto, 2012)

Var hjärnan arbetar vid medkänsla och beundran

Publicerat , ,

Studier av vilka delar av hjärnan som engageras när man hör berättelser som väcker medkänsla respektive beundran för yttre alternative inre egenskaper/smärtor visar att olika nätverk i hjärnan aktiveras när känslorna väcks av psykologiska/inre respektive fysiska/yttre faktorer. (Av Mary Helen Immordino-Yang, Andrea McColl, Hanna Damasio och Antonio Damasio, 2009)

Tidsfönster under förskoleåldern då musikträning stärker koordination

Publicerat , , , ,

Forskare har identifierat ett fönster i tiden under förskoleåldern, då musikträning ger påtagligt bättre förbindelser mellan de två hjärnhalvorna och deras sensoriska och motoriska centra, vilket senare i livet ger bättre kognitiv förmåga, bland annat i att koordinera sinnesintryck och rörelser. (Av  Christopher Steele med flera, 2013.)