Artikelkategorier: Dyslexi

Översikt: musik, hjärnan och rehabilitering

Publicerat , , , , , , ,

De senaste tio åren har intresset ökat för att använda musik i behandling och rehabilitering av olika neurologiska sjukdomar. Nya metoder har utvecklats för förbättra motoriska, kognitiva, språkliga och sociala färdigheter hos människor med olika sjukdomar. Under samma tid har kunskapen om hur musik bearbetas i hjärnan gjort stora framsteg. Dessa båda utvecklingsmönster börjar nu överlappa varandra och förståelsen för… Läs vidare

Hjärnstruktur, fonetisk medvetenhet och dyslexi.

Publicerat , , ,

John Gabrieli och hans medarbetare har undersökt barn som har svårt att hålla reda på de ljudelement som bygger upp ord och därmed har hög risk för läs- och skrivproblem.  En viktig hjärnregion, som förbinder områden som är viktiga för språk, har både mindre volym och mindre välorganiserad struktur hos dessa barn. (John Gabrieli och medarbetare, 2013).