Artikelkategorier: Åldrande och demens

Översikt: musik, hjärnan och rehabilitering

Publicerat , , , , , , ,

De senaste tio åren har intresset ökat för att använda musik i behandling och rehabilitering av olika neurologiska sjukdomar. Nya metoder har utvecklats för förbättra motoriska, kognitiva, språkliga och sociala färdigheter hos människor med olika sjukdomar. Under samma tid har kunskapen om hur musik bearbetas i hjärnan gjort stora framsteg. Dessa båda utvecklingsmönster börjar nu överlappa varandra och förståelsen för… Läs vidare

Översikt om sångterapi vid stamning, Parkinson, afasi och autism.

Publicerat , , ,

En översiktsartikel om sjungandets effekt på olika neurologiska tillstånd. Flera studier visar att sångterapi fungerar bättre än konventionella talövningar mot stamning. Några pilotstudier antyder att den kan hjälpa mot talproblemen vid Parkinsons sjukdom. Vad afasi efter stroke har talövningar som bygger på melodiös intonation visat sig fungera bättre än andra, och sångbaserade terapier fungerar bättre än annan lek för att… Läs vidare

Dans förbättrar kognition och känsel hos friska äldre

Publicerat ,

Sex månader med en timme dans i veckan för friska äldre förbättrade inte bara kroppskontroll och reaktionsförmåga, utan även känsel, rörelseförmåga och en rad kognitiva förmågor. Detta skedde utan några förändringar i andningssystem och hjärtat. (Hubert Dinse och medarbetare, 2013)