Artikelkategorier: Bildkonst

Hur hjärnan uppfattar visuell konst

Publicerat ,

En översikt av vad ny kunskap om hur hjärnan hanterar synintryck har att säga om hur vi uppfattar visuell konst, t ex varför vi inte störs av inkonsekventa perspektiv och skuggor, hur vi uppfattar ansikten och varför karikatyrer fungerar. (Av Margaret Livingstone och Bevin Conway, 2007.)  

Färg och ansiktsform hanteras separat i synbarken, men integreras stegvis med varandra

Publicerat , ,

Färg och ansiktsform hanteras i flera separata regioner i hjärnans synbark, visar experiment på makaker. Regionerna bildar som två parallella stråk, där flertalet färgregioner ligger invid en ansiktsform-region. Färg- och formaspekter av synintryck tycks alltså hanteras parallellt i flera separata steg, med informationsutbyte och hopkoppling mellan färg och form i flera av stegen. (Av Rosa Lafer-Sousa och Bevil Conway, 2013)