Översikt: musik, hjärnan och rehabilitering

Publicerat , , , , , , ,

De senaste tio åren har intresset ökat för att använda musik i behandling och rehabilitering av olika neurologiska sjukdomar. Nya metoder har utvecklats för förbättra motoriska, kognitiva, språkliga och sociala färdigheter hos människor med olika sjukdomar. Under samma tid har kunskapen om hur musik bearbetas i hjärnan gjort stora framsteg. Dessa båda utvecklingsmönster börjar nu överlappa varandra och förståelsen för hur musik kan användas mer specifikt i rehabilitering och behandling. Denna artikel ger en överblick av resultat som presenterats i 27 vetenskapliga artiklar inom sex olika områden.

Titel: Editorial: Music, Brain, and Rehabilitation: Emerging Therapeutic Applications and Potential Neural Mechanisms

Författare: Teppo Särkämö, Eckart Altenmüller, Antoni Rodríguez-Fornells and Isabelle Peretz

Publikation:

Volym: 10

Nummer: March

Sidor: -

Publicerad: 2016

Sammandrag:

Länk till original: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2016.00103/full

Kategori: Åldrande och demens Dyslexi Hur hjärnan hanterar ... Hur hjärnan påverkas av ... Musicerande, sång Musiklyssnande Parkinsons sjukdom Stroke

Ladda ner x-research-info-systems filen