Urban miljö stressar mer än natur

Publicerat , ,

Försökspersoner utsattes för en milt stressande händelse, och fick sedan simulera bilkörning i tio minuter antingen genom ett urbant landskap med byggnader och industrier, eller genom ett naturlandskap. Det visade sig att de som simulerade körning genom ett urbant landskap hade högre blodtryck och högre elektrisk ledningsförmåga i huden, bägge tecken på stress. För det andra såg man att de som simulerat åkning genom natur blev bättre på att hantera den stressande händelsen efter själva ”bilresan”. Naturlandskap är alltså betydligt bättre än urbana öandskap på att dämpa stress. (Parsons et al, 1998)

Titel: THE VIEW FROM THE ROAD: IMPLICATIONS FOR STRESS RECOVERY AND IMMUNIZATION

Författare: Russ Parsons, Louis G Tassinary, Roger S. Ulrich, Michelle R Hebl & Michele Grossman-Alexander,

Publikation: J Environ Psych

Volym: 18

Nummer: 2

Sidor: 113-140

Publicerad: 1998

Sammandrag: A considerable body of folklore and scientific research alludes to the efficacy of the vernacular environment to influence both aesthetic experience and general well-being. To examine explicitly whether stress recovery and/or immunization varies as a function of the roadside environment, 160 college-age participants, both male and female, viewed one of four different video-taped simulated drives through outdoor environments immediately following and preceding mildly stressful events. Overall, it was anticipated that participants who viewed artifact-dominated drives, relative to participants who viewed nature-dominated drives, would show greater autonomic activity indicative of stress (e.g. elevated blood pressure and electrodermal activity), as well as show altered somatic activity indicative of greater negative affect (e.g. elevated electromyographic (EMG) activity over the brow region and decreased activity over the cheek region). In addition, it was expected that participants who viewed nature-dominated drives would experience quicker recovery from stress and greater immunization to subsequent stress than participants who viewed artifact-dominated drives. The overall pattern of results is consistent with both hypotheses and the findings are interpreted to support postulating a sympathetic-specific mechanism that underlies the effect of nature on stress recovery and immunization.

Länk till original: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027249449890086X

Kategori: Arkitektur/stadsbyggande Natur Stress

Ladda ner x-research-info-systems filen