Promenader i naturen minskar inåtvänt grubblande

Publicerat , ,

Nittio minuters promenad i naturmiljö men inte bredvid en stor väg nivå minskar dramatiskt hur mycket människor grubblar och ruvar över sina problem och tillkortakommanden. Det visar sig att promenad i natur också minskar aktiviteten i en del av hjärnan som man vet är inblandad i den typen av destruktiva inåtvända mentala processer. Författarna spekulerar över att detta kan vara en bidragande orsak till att mental ohälsa är vanligare i städer än på land. (Bratman et al, 2015)

Titel: Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation

Författare: Gregory N Bratman, J. Paul Hamilton, Kevin S Hahn, Gretchen C Daily & James J Gross

Publikation: PNAS

Volym: 112

Nummer: 28

Sidor: 8567-8572

Publicerad: 2015

Sammandrag: Urbanization has many benefits, but it also is associated with increased levels of mental illness, including depression. It has been suggested that decreased nature experience may help to explain the link between urbanization and mental illness. This suggestion is supported by a growing body of correlational and experimental evidence, which raises a further question: what mechanism(s) link decreased nature experience to the development of mental illness? One such mechanism might be the impact of nature exposure on rumination, a maladaptive pattern of self-referential thought that is associated with heightened risk for depression and other mental illnesses. We show in healthy participants that a brief nature experience, a 90-min walk in a natural setting, decreases both self-reported rumination and neural activity in the subgenual prefrontal cortex (sgPFC), whereas a 90-min walk in an urban setting has no such effects on self-reported rumination or neural activity. In other studies, the sgPFC has been associated with a self-focused behavioral withdrawal linked to rumination in both depressed and healthy individuals. This study reveals a pathway by which nature experience may improve mental well-being and suggests that accessible natural areas within urban contexts may be a critical resource for mental health in our rapidly urbanizing world.

Länk till original: http://www.pnas.org/content/112/28/8567

Kategori: Arkitektur/stadsbyggande Natur Psykisk ohälsa

Ladda ner x-research-info-systems filen