Sångterapi minskar oro hos dementa kring solnedgång

Publicerat ,

Dementa, som drabbas av oro i anslutning till solnedgången, gavs 40 minuters sångterapi precis i anslutning till solnedgången, och man kunde konstatera en tydligt minskad oro, förbättrat humör, minskat asocialt beteende och ökat socialt beteende. (Av Barneta Lesta och Peter Petrocz, 2006.)