”Mis en place” -teori för lärande – att ge eleverna rätt mindset

Publicerat ,

Baserat på en rad hjärnavbildningsstudier föreslår Bruce McCandliss och medarbetare en teori om hur inlärning kan underlättas genom en skolmiljö som skapar ett ”mindset” hos elever inriktat mot lärande. Teorin kan förklara en rad iakttagelser i stil med att ordningen på en skola förbättrats när vakter och passerkontroller tagits bort. Från 2014.

Titel: Mise en place: setting the stage for thought and action

Författare: Weisberg, Deena Skolnick; Hirsh-Pasek, Kathy; Golinkoff, Roberta Michnick; McCandliss, Bruce D.

Publikation: Trends Cogn Sci

Volym: 18

Nummer: 6

Sidor: 276-278

Publicerad: 2014

Sammandrag: A school became safer after security measures were removed. Children can learn better in playful, rather than didactic, settings. At-risk students earned higher grades after writing about a personal value. A novel construct – mise en place – explains how small changes in context, such as these, can lead to large changes in behaviors by highlighting how the psychology of preparing to act within an environment shapes and is shaped by that environment.

Länk till original: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661314000564

Kategori: Hjärnavbildning Lärande, minne

Ladda ner x-research-info-systems filen