Arvet har stor betydelse för musikalitet och musicerande

Publicerat , ,

Tvärt emot vad som tidigare antagits visar tvillingstudier att grundläggande rytmisk och melodisk förmåga liksom gehör till största del beror av genetiskt arv och inte av miljö. Det visade sig också att hur mycket man tränar musik i hög grad påverkas av genetiska faktorer. (Fredrik Ullén och hans medarbetare, 2014)

Titel: Practice Does Not Make Perfect: No Causal Effect of Music Practice on Music Ability

Författare: Mosing, Miriam A., Madison, Guy, Pedersen, Nancy L., Kuja-Halkola, Ralf, Ullén, Fredrik

Publikation: Psychological Science

Volym: 25

Nummer: 9

Sidor: 1795-1803

Publicerad: 2014

Sammandrag: The relative importance of nature and nurture for various forms of expertise has been intensely debated. Music proficiency is viewed as a general model for expertise, and associations between deliberate practice and music proficiency have been interpreted as supporting the prevailing idea that long-term deliberate practice inevitably results in increased music ability. Here, we examined the associations (rs = .18–.36) between music practice and music ability (rhythm, melody, and pitch discrimination) in 10,500 Swedish twins. We found that music practice was substantially heritable (40%−70%). Associations between music practice and music ability were predominantly genetic, and, contrary to the causal hypothesis, nonshared environmental influences did not contribute. There was no difference in ability within monozygotic twin pairs differing in their amount of practice, so that when genetic predisposition was controlled for, more practice was no longer associated with better music skills. These findings suggest that music practice may not causally influence music ability and that genetic variation among individuals affects both ability and inclination to practice.

Länk till original: http://pss.sagepub.com/content/25/9/1795.

Kategori: Gener Hur hjärnan hanterar ... Musicerande, sång

Ladda ner x-research-info-systems filen