Livslånga effekter på hjärnan av musicerande under barndom.

Publicerat ,

Äldre har lättare att uppfatta och urskilja ljud i en bullrig omgivning ifall de har haft musikträning i barndom/ungdom, även om de sedan slutat musicera, och även om de bara höll på några år. Detta tyder på att effekter på hjärnan av musicerande och träning kan bestå livet ut. (Nina Kraus och medarbetare, 2013)

Titel: Older Adults Benefit from Music Training Early in Life: Biological Evidence for Long-Term Training-Driven Plasticity

Författare: White-Schwoch, Travis; Carr, Kali Woodruff; Anderson, Samira; Strait, Dana L.; Kraus, Nina

Publikation: J Neurosci

Volym: 33

Nummer: 45

Sidor: 17667-17674

Publicerad: 2013

Sammandrag: Aging results in pervasive declines in nervous system function. In the auditory system, these declines include neural timing delays in response to fast-changing speech elements; this causes older adults to experience difficulty understanding speech, especially in challenging listening environments. These age-related declines are not inevitable, however: older adults with a lifetime of music training do not exhibit neural timing delays. Yet many people play an instrument for a few years without making a lifelong commitment. Here, we examined neural timing in a group of human older adults who had nominal amounts of music training early in life, but who had not played an instrument for decades. We found that a moderate amount (4–14 years) of music training early in life is associated with faster neural timing in response to speech later in life, long after training stopped (>40 years). We suggest that early music training sets the stage for subsequent interactions with sound. These experiences may interact over time to sustain sharpened neural processing in central auditory nuclei well into older age.

Länk till original: http://www.jneurosci.org/content/33/45/17667

Kategori: Hur hjärnan påverkas av ... Lärande, minne

Ladda ner x-research-info-systems filen