Möss som genmodifierats att få lätt att lära sig eller bli smarta

Publicerat ,

En översikt av forskarnas försök att skapa genmodifierade möss med förbättrad förmåga att minnas och lösa problem, och saker att fundera över innan man försöker använda kunskapen till att stärka människors kognition. (Johan Lehrer, 2009)

Titel: Neuroscience: Small, furry … and smart

Författare: Jonah Lehrer

Publikation: Nature

Volym: 461

Nummer:

Sidor: 862-864

Publicerad: 2009

Sammandrag: Researchers have engineered more than 30 strains of 'smart mice', revealing possible ways to boost human brains. But, as Jonah Lehrer finds, cognitive enhancement may come at a cost.

Länk till original: http://www.nature.com/news/2009/091014/full/461862a.html

Kategori: Gener Lärande, minne

Ladda ner x-research-info-systems filen