Kraftigare assymetri mellan hjärnhalvor hos professionella musiker

Publicerat , , ,

Skillnaderna i storlek mellan hjärnhalvorna i tinninglobsplattan (en del av hörselcentrum) är större hos professionella musiker än hos andra. (Av Helmuth Steinmetz och medarbetare, 1995.)

Titel: In vivo evidence of structural brain asymmetry in musicians

Författare: Schlaug, G, Jancke, L, Huang, Y, Steinmetz, H

Publikation: Science

Volym: 267

Nummer: 5198

Sidor: 699-701

Publicerad: 1995

Sammandrag: Certain human talents, such as musical ability, have been associated with left-right differences in brain structure and function. In vivo magnetic resonance morphometry of the brain in musicians was used to measure the anatomical asymmetry of the planum temporale, a brain area containing auditory association cortex and previously shown to be a marker of structural and functional asymmetry. Musicians with perfect pitch revealed stronger leftward planum temporale asymmetry than nonmusicians or musicians without perfect pitch. The results indicate that outstanding musical ability is associated with increased leftward asymmetry of cortex subserving music-related functions.

Länk till original: http://www.sciencemag.org/content/267/5198/699.abstract

Kategori: Hjärnavbildning Hur hjärnan påverkas av ... Musicerande, sång Plasticitet

Ladda ner x-research-info-systems filen