Fysisk aktivitet underlättar lärande

Publicerat ,

En översikt om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan och stärker vår förmåga till kognintion, dvs att lägga märke till saker, tänkas och minnas. Vilket understryker den fysiska aktivitetens betydelse för lärande. (Charles Hillman, Kirk Erickson och Arthur Kramer, 2008)

Titel: Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition

Författare: Hillman, Charles H., Erickson, Kirk I., Kramer, Arthur F.

Publikation: Nat Rev Neurosci

Volym: 9

Nummer: 1

Sidor: 58-65

Publicerad: 2008

Sammandrag: An emerging body of multidisciplinary literature has documented the beneficial influence of physical activity engendered through aerobic exercise on selective aspects of brain function. Human and non-human animal studies have shown that aerobic exercise can improve a number of aspects of cognition and performance. Lack of physical activity, particularly among children in the developed world, is one of the major causes of obesity. Exercise might not only help to improve their physical health, but might also improve their academic performance. This article examines the positive effects of aerobic physical activity on cognition and brain function, at the molecular, cellular, systems and behavioural levels. A growing number of studies support the idea that physical exercise is a lifestyle factor that might lead to increased physical and mental health throughout life.

Länk till original: http://dx.doi.org/10.1038/nrn2298

Kategori: Fysisk aktivitet Lärande, minne

Ladda ner x-research-info-systems filen