Testosteron ökar tillit och vilja att dra sitt strå till stacken

Publicerat ,

Testosteron ökar benägenheten att ställa upp för det gemensamma bästa, och att lita på andra, visar nya rön från nederländska forskare. (David Terburg och medarbetare, 2012)

Titel: New evidence on testosterone and cooperation

Författare: van Honk, Jack, Montoya, Estrella R., Bos, Peter A., van Vugt, Mark, Terburg, David

Publikation: Nature

Volym: 485

Nummer: 7399

Sidor: E4-E5

Publicerad: 2012

Sammandrag: In February 2010, Eisenegger et al. reported increased fair bargaining behaviour after administration of testosterone in an ultimatum game1. However, unfair offers in the ultimatum game typically are rejected; thus, not only the motives for social cooperation but also the threat of financial punishment may have accounted for these effects. Here, using the public goods game (PGG), we unambiguously show increased social cooperation after testosterone administration, but only among subjects with low levels of prenatal testosterone (measured by the right hand’s second-to-fourth-digit ratio (2D:4D)). This finding establishes positive effects of testosterone on social cooperation, with prenatal hormonal priming providing for important individual variability.

Länk till original: http://dx.doi.org/10.1038/nature11136

Kategori: Signalämnen Tillit

Ladda ner x-research-info-systems filen