Musikträning stärker kognition och hantering av ljudintyck

Publicerat , , ,

Översikt av forskning som visar att musikträning omformar nervsystemet på ett sätt som ger breda kognitiva förbättringar, särskilt vad gäller hantering av hörsel och ljud. (Av Nina Kraus och Bharath Chandrasekaran, 2010.)

Titel: Music training for the development of auditory skills

Författare: Kraus, Nina, Chandrasekaran, Bharath

Publikation: Nat Rev Neurosci

Volym: 11

Nummer: 8

Sidor: 599-605

Publicerad: 2010

Sammandrag: The effects of music training in relation to brain plasticity have caused excitement, evident from the popularity of books on this topic among scientists and the general public. Neuroscience research has shown that music training leads to changes throughout the auditory system that prime musicians for listening challenges beyond music processing. This effect of music training suggests that, akin to physical exercise and its impact on body fitness, music is a resource that tones the brain for auditory fitness. Therefore, the role of music in shaping individual development deserves consideration.

Länk till original: http://dx.doi.org/10.1038/nrn2882

Kategori: Hur hjärnan påverkas av ... Lärande, minne Musicerande, sång Plasticitet

Ladda ner x-research-info-systems filen