Modifieringar av arvsmassan gör präriesorkar trognare

Publicerat , ,

Kemiska modifieringar av DNA-molekyler tycks spela en roll då de monogama präriesorkarna under kopulering fäster sig allt starkare vid sin utvalda partner. (Av Mohamed Kabbaj och medarbetare, 2013.)

Titel: Histone deacetylase inhibitors facilitate partner preference formation in female prairie voles

Författare: Wang, Hui; Duclot, Florian; Liu, Yan; Wang, Zuoxin; Kabbaj, Mohamed

Publikation: Nat Neurosci

Volym: 16

Nummer: 7

Sidor: 919-924

Publicerad: 2013

Sammandrag: In the socially monogamous prairie vole (Microtus ochrogaster), mating induces enduring pair-bonds that are initiated by partner preference formation and regulated by a variety of neurotransmitters, including oxytocin, vasopressin and dopamine. We examined potential epigenetic mechanisms mediating pair-bond regulation and found that the histone deacetylase inhibitors sodium butyrate and trichostatin A (TSA) facilitated partner preference formation in female prairie voles in the absence of mating. This was associated with a specific upregulation of oxytocin receptor (OTR, oxtr) and vasopressin V1a receptor (V1aR, avpr1a) in the nucleus accumbens (NAcc), through an increase in histone acetylation at their respective promoters. Furthermore, TSA-facilitated partner preference was prevented by OTR or V1aR blockade in the NAcc. Notably, mating-induced partner preference triggered the same epigenetic regulation of oxtr and avpr1a gene promoters as TSA. These observations indicate that TSA and mating facilitate partner preference through epigenetic events, providing, to the best of our knowledge, the first direct evidence for epigenetic regulation of pair-bonding.

Länk till original: http://dx.doi.org/10.1038/nn.3420

Kategori: Epigenetik Hur hjärnan påverkas av ... Kärlek

Ladda ner x-research-info-systems filen