Tillämpningar

På många håll arbetas konkret för att tillämpa de nya kunskaperna:

Music and Memory i USA hjälper vårdgivare och anhöriga att skapa personaliserade spellistor på i-pods för deras patienter/dementa släktingar, med sådan musik de uppskattade innan de blev dementa.

MeetMe, ett projekt vid Museum of Modern Art (MoMA) i New York för att visa konst för demenssjuka.

The program in Narrative Medicine vid Columbia University, New York, använder berättelsens struktur och kunskap om hjärnans sätt att uppfatta berättelser för att hjälpa läkare utveckla sin förmåga att hanetra olika kliniska situationer.